ژانر: انیمیشن, کمدی, درام, ورزسی

| نسخه ژاپنی قرار گرفت |

دانلود کارتون اسلم دانک با کیفیت عالی

کارتون اسلم دانک

دانلود مجموعه کامل کارتون اسلم دانک با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل اسلم دانک با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Michael C. Pizzuto

 • تعداد قسمت ها :

  101 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  1993-1996 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 22 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 8.7

لینک دانلود: شامل 101 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 72 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 74 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 76

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 77

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 78

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 79

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 80

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 81

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 82

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 83

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 84

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 85

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 86

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 87

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 88

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 89

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 90

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 91

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 92

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 93

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 94

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 95

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 96

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 97

حجم : 74 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 98

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 99

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 100

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 101

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

ali گفته :
پنج‌شنبه , 23 جولای 2020

ممنون از سایت خوبتون که این انیمه هارو میزارید

پاسخ
احمد گفته :
چهارشنبه , 15 جولای 2020

جزء ۲ رو نساختن؟

پاسخ