ژانر: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی, درام, خانوادگی

| قسمت 2و3 فصل 23 اضافه شد |

دانلود کارتون آرتور با کیفیت عالی

کارتون آرتور

دانلود مجموعه کامل کارتون آرتور با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل آرتور با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  J.T. Turner, Melissa Altro, Daniel Brochu, Arthur Holden

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 30 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دوم: 20 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل سوم: 15 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل چهازم: 9 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل پنجم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل ششم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل هفتم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل هشتم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل نهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل یازدهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دوازدهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل سیزدهم: 9 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل چهاردهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل پانزدهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل شانزدهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل هفدهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل هجدهم: 12 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل نوزدهم: 8 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل بیستم: 7 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل بیست و یکم: 7 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل بیست و دوم: 4 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل بیست و سوم: 2 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)

 • سال تولید :

  1996 , توسط کشور : کانادا, آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100-300 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 30 دقیقه)

 • کیفیت :

  360p 480p 720p امتیاز از ۱۰ : 7.3

فصل اول: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 136 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 143 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 0 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 20 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 15 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 9 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 161 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 173 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 142 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 141 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

لینک دانلود: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هشتم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل نهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل یازدهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوازدهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سیزدهم: شامل 9 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهاردهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پانزدهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل شانزدهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفدهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هجدهم: شامل 12 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل نوزدهم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل بیستم: شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 170 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل بیست و یکم: شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 290 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 288 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل بیست و دوم: شامل 4 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 309 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 280 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 292 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل بیست و سوم: شامل 2 قسمت

دانلود قسمت 2

حجم : 160 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

علی گفته :
چهارشنبه , 26 آگوست 2020

سلام وخسته نباشید زیرنویس انگلیسی آرتور رو کجا میتونم پیدا کنم ؟ بابت بارگزاری کارتون آرتور هم واقعا تشکر

پاسخ
❤selena❤ گفته :
جمعه , 7 آگوست 2020

سلام.واقعا از سایت خوب دانلود اسپید قدردانی ویژه رو دارم.خاطراتم زنده شد.خیلیییی عالییییه

پاسخ
مجتبی گفته :
جمعه , 22 می 2020

فرزند من دوزبانه هست و هر روز صبح با عشق دیدن فصل جدید این سریال از خواب بیدار میشه.
واقعا تشکر میکنم

پاسخ
مجتبی گفته :
پنج‌شنبه , 14 می 2020

سلام. دختر من دو زبانه هست و انگلیسی رو نیتیو صحبت میکنه. هر روز صبح با شوق دیدن فصل جدید از خواب بیدار میشه. عاشق شخصیت دی دبلیو شده. واقعا از شما ممنونم.

پاسخ
آدرین گفته :
چهارشنبه , 8 آوریل 2020

مرسی واقعا یاد بچگیم افتادم.
چقدر من اون علامیه هرو تکرار می کردم:
یک سگ دماغو گم شده. اسم این سگ پده. مال آرتوره. هر کی پیداش کرد بده به آرتور . خیلی ممنون

پاسخ
صابر گفته :
چهارشنبه , 19 فوریه 2020

سلام
خسته نباشید…. سایتتون فوق العادست.
ببخشید امکانش نیست همین کارتون رو دوبله بزارید؟
با اینکه زبانش آسونه ولی واقعا با دوبله خاطره انگیز چیز دیگه ای هست…

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 19 فوریه 2020

صابر عزیز;
سلام، در صورت تهیه دوبله فارسی اضافه خواهد شد.

پاسخ
Abolfazl گفته :
چهارشنبه , 5 فوریه 2020

با سلام ممنون که این سریال رو گذاشتید و خاطراتمون رو زنده کردید به کلی این فیلم از یاد رفته بود

پاسخ