دانلود آهنگ ناصر عبداللهی به نام عشق قشمی

دانلود آهنگ ناصر عبداللهی به نام عشق قشمی

Download Music Naser Abdollahi Called Eshghe Gheshmi On DownLoadSpeed.IR

“از آلبوم رخصت”

اجرا:
پخش آنلاین آهنگ ناصر عبداللهی به نام عشق قشمی

متن آهنگ ناصر عبداللهی به نام عشق قشمی :

وقتی بی تو اُمگُ بی تو موات
قلب خسته م عاشق چشم سیات
تُمگُ یه خورده تو پهلوم بنین
اتگ ُناتم تا اَ چشمت بارون بیات
اتدی چشمون مه هر زور وا راتون
لوو خشکم دائما نه صداتون
تمگ ُیه خورده تو پهلوم بنین
اتگ ُ ناتام تا اَ چشوت خرست بیات
بی توم تویت بی توم تویت
تو بی چه بی مه نَتویت
بی توم تویت بی توم تویت
تو بی چه بی مه نَتویت
بی توم تویت بی توم تویت
تو بی چه بی مه نَتویت

وقتی هُندُم بی خبر نه سراتو
اُمدی یکهو پس عاموت ننگاتو
وا خوم امگ ُ باید بی تو نخواهُم
اگه امخواست باید دعوا بکنم
قلب مه ریشن از عشق تو
فارغ از خویشن از عشق تو
قسم امخَه دگه بی تو نخواهُم
تو مال ما نهی خدا گواهُم
بی توم تویت بی تومم تویت
تو بی چه بی مه نتویت

بی توم تویت بی توم تویت
تو بی چه بی مه نَتویت
بی توم تویت بی توم تویت
تو بی چه بی مه نَتویت
======================
فارسی :
وقتی بی تو امگُ بی تو موات
یعنی: وقتی به تو گفتم تو رو می خوام

قلب خسته م عاشق چشم سیات
یعنی: قلب خسته ی من عاشق چشمای سیاهته

تُمگُ یه خورده تو پهلوم بینین
یعنی: به تو گفتم یه کم پهلوی من بشین

اتگ ُناتم تا اَ چشمت بارون بیات
یعنی: بهم گفتی نمیام پهلوت بشینم، تا از چشمات بارون اشک بیاد

اتدی چشمون مه هر روزبه رات
یعنی: دیدی چشمهای من هر روز به راهته

لوو خشکم دائما نه صدات
یعنی: لب های خشکیدۀ من دائم تو رو صدا می کنه

تمگ ُیه خورده تو پهلوم بینین
یعنی: به تو گفتم یه ذرّه بیا پهلوی من بشین

اتگ ُ ناتام تا اَ چشوت خرست بیات
یعنی: بهم گفتی پهلوم نمی شینی، تا از چشام اشک بیاد

بی توم تویت بی توم تویت
یعنی: تو رو می خوام، تورو می خوام

تو بی چه بی مه نَتویت
یعنی: تو چرا منو نمی خوای

وقتی هُندُم بی خبر نه سرات
یعنی: وقتی بی خبر اومدم خونتون

اُمدی یکهو پس عاموت ننگات
یعنی: دیدم یهو پسر عموت داره نگاهت می کنه

وا خوم امگ ُ باید بی تو نخواهُم
یعنی: به خودم گفتم باید تو رو نخوام

اگه امخواست باید دعوا بکنم
یعنی: اگه هم تو رو بخوام باید دعوا کنم

قلب مه ریشن از عشق تو
یعنی: قلب من از عشق تو ریش ریش شده

فارغ از خویشن از عشق تو
یعنی: از عشق تو من از خودم فارغ شدم

قسم امخه دگه بی تو نخواهم
یعنی: قسم خوردم دیگه تو رو نخوام

تو مال ما نهی خدا گواهم
یعنی: تو مال من نیستی، خدا گواهه

بی توم تویت بی تومم تویت
یعنی: من تو رو می خوام، من تورومیخوام

تو بی چه بی مه نتویت
چرا تو منو نمی خوای؟!!….

دانلود آهنگ جدید ناصر عبداللهی به نام عشق قشمی

نظرات و ارسال نظر