دانلود آلبوم محسن نامجو به نام الکی

دانلود آلبوم محسن نامجو به نام الکی “آلبوم قدیمی”

Download Album Mohsen Namjoo Called Alaki On DownLoadSpeed.IR

دانلود ترک های آلبوم محسن نامجو به نام الکی با کیفیت ۱۹۲:

متن های آلبوم محسن نامجو به نام الکی:

متن آهنگ هوشم ببر (سعدی)

می‌برزند ز مشرق، شمع فلک زبانه
ای ساقی صبوحی، درده می شبانه
وای
گر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر کن
گر تیر طعنه آید جان منش نشانه
وای
عقلم بدزد لختی چند اختیار دانش
هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه
هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه
وای
صوفی و کنج خلوت، سعدی و طرف صحرا
صوفی و کنج خلوت، سعدی و طرف صحرا
صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه
صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه
وای
می‌برزند ز مشرق، شمع فلک زبانه
ای ساقی صبوحی، درده می شبانه
وای
گر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر کن
گر تیر طعنه آید جان منش نشانه
وای
عقلم بدزد لختی چند اختیار دانش
عقلم بدزد لختی چند اختیار دانش
هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه
هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه
وای
صوفی و کنج خلوت، سعدی و طرف صحرا
صوفی و کنج خلوت، سعدی و طرف صحرا
صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه
صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه
وای

متن آهنگ هلل هلا (سعدی)

بزن بزن دف دل را
خراب و خانه ی گل را
که من اسیر شبم شب
هو هو هو
بکَش بکش دل ما را
بکش بکش دل ما را
گاه این سو گاه آن سو
گاه این سو گاه آن سو
بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد
بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد
تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی
تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی
تو در تو

متن آهنگ نامه (حافظ)

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
اِنی رَایت دهراً من هِجرک القیامَه
دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لَیست دُموع عَینی هذا لَنا العلّامَه
*عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی*
هر چند کآزمودم از وی نبود سودم
مَن جرّب المُجرّب حلَّت به النَدامَه
گفتم ملامت آید گر گِرد ِدوست گردم
و الله ِما رَاینا حُباً بِلا مَلامه
*عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی*
پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بُعدها عذاب فی قُربها السلامه
حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
حتی یَذوق مِنهُ کاسا مِنَ الکَرامه
*عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی*
گر اوفتد به دستم آن میوه ِ رسیده
بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده
روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده
یاران چه چاره سازم با این دلِ رمیده
شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده
چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چَکیده
وان رفتن خوشش بین وان گام ِ آرَمیده
چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چَکیده
صد ماه رو ز رَشکش جَیب ِ قُصَب دریده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

متن آهنگ آن من است او (مولوی)

جان من است او، هی مزنیدش
آن من است او، هی مبریدش
آب من است او، نان من است او
مثل ندارد، باغ امیدش
باغ و جنانش، آب روانش
سرخی سیبش، سبزی بیدش
متصل است او، معتدل است او
شمع دل است او، پیش کشیدش
هر که ز غوغا، وز سر سودا
سر کشد این جا، سر ببریدش
هر که ز صهبا، آرد صفرا
کاسه سکبا، پیش نهیدش
عام بیاید، خاص کنیدش
خام بیاید، هم بپزیدش
نک شه هادی، زان سوی وادی
جانب شادی، داد نویدش
داد زکاتی، آب حیاتی
شاخ نباتی، تا به مزیدش
باده چو خورد او، خامش کرد او
زحمت برد او، تا طلبیدش

متن آهنگ دیلمان (مولوی)

اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته
خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
اینجا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان
باغی به من نموده ایوان من گرفته
اینجا کسی است پنهان همچون خیال در دل
اما فروغ رویش ارکان من گرفته
چون گلشکر من و او در همدگر سرشته
من خوی او گرفته او آن من گرفته

متن آهنگ زده (حافظ)

لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
درِ سرای مغان رفته بود و آب زده /نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب… زده
سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر / ولی ز ترک کله چتر بر سحاب… زده
شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده / عذار مغبچگان راه آفتاب… زده
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب… زده
لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
سلام کردم و با من به روی خندان گفت / که ای خمارکش مفلس شراب زده
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای / ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند /که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
سلام کردم و با من به روی خندان گفت / که ای خمارکش مفلس شراب زده
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای / ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند /که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
دِهرره هرره، هی دی / لالااااااااای، لالای
دِهرره هرره، هی دی / لالااااااااای، لالای

متن اهنگ یار جانی (بیرجندی)

[محسن نامجو]
از اینجا تا به بیرجند سه گُداره
گُداره اولی نقش، نقش، نقش و نگاره
گُداره دومی مخمل بپوشم
گُداره سومی دی، دی، دیداره یاره
[محسن نامجو]
گل زردُم
[همخوانی]
همه دردُم
[محسن نامجو]
ز جفای تو شکوه نکردُم
[همخوانی]
تو بیا تا دور تو گردُم، آآآآآآآآآآی
[محسن نامجو]
ای یار جانی یار جانی
[همخوانی]
دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی
[محسن نامجو]
ای بانوی من، بانوی من
[همخوانی]
بیا یک دم بنشین رو، رو، رو زانوی من
[محسن نامجو]
بیا تا گندم یک خوشه باشیم
[همخوانی]
بیا تا آب یکرو، رو، رودخونه باشیم
[محسن نامجو]
یکی صوفی شویم اندر خرابات
[همخوانی]
یکی جارو کش می، می ، میخانه باشیم
[محسن نامجو]
گل زردُم
[همخوانی]
همه دردُم
[محسن نامجو]
ز جفای تو شکوه نکردُم
[همخوانی]
تو بیا تا دور تو گردُم، آآآآآآآآآآی
[محسن نامجو]
ای یار جانی یار جانی
[همخوانی]
دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی
[محسن نامجو]
ای بانوی من بانوی من
[همخوانی]
بیا یک دم بنشین رو، رو، رو زانوی من
[محسن نامجو]
ای یار جانی یار جانی
[همخوانی]
دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی
[محسن نامجو]
ای بانوی من بانوی من
[همخوانی]
بیا یک دم بنشین رو، رو، رو زانوی من

متن آهنگ الکی

از آمدنم هیچ معلوم نشد
یک نمای الکی، یک نمای الکی
این جان نزارم هیچ پالوده نشد
یک فضای الکی، یک فضای الکی
از سطح خرافه این زبانم نگذشت
یک صدای الکی، یک صدای الکی
گل یافته شد به دست منپوچ نشد
یک هوای الکی، یک هوای الکی
***
از آمدن و رفتن ما سودی کو
یک حبوط الکی، یک سقوط الکی
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم، مامور که گرفت ما را بابا خیط نشد
به خدای الکی، یک به خدای الکی
***
خر از سر شهنه، یک نمد ساخت ولی
یک کُلای الکی، یک کُلای الکی
سرتاسر صحنه آش نذری بود
نیّتای الکی، نیّتای الکی
یک هفته به من مرخّصی می دی؟
لذّتای الکی، لذّتای الکی
با اون گُلای پائولوروسی حال کردم
یک گُلای الکی، یک گُلای الکی
دست پخت عشقم قورمه سبزی بود
سبزیای الکی، سبزیای الکی
***
وای دهه ی چهل خیلی باحال نو و او او او ووو
وستالژیای الکی، تالژیای الکی
ایام قدیم مردونگی بود
هیبتای الکی، هیکلای الکی
وقتی بچه بودیم نون خونگی بود
مزّه های الکی، مزّه های الکی
مردا حالا دیگه سیبیلشو دارند
سیبیلای الکی، سیبیلای الکی
تا حالا جمعِ روشن فکرا رفتی؟
روشنفکرای الکی، چهره های الکی
تا حالا تفریق روشن فکرا رفتی؟
تیکه های الکی، تیکه های الکی
تا حالا ضرب روشنفکرا، تقسیم روشنفکرا رفتی؟
ماس مالیای الکی، ماس مالیای الکی
تا حالا با رئیس وستینگهاوس شام خوردی؟
لحظه های الکی، لحظه های الکی
تا حالا از کسی دل بردی؟ اوهوم اوهوم اوهوم، اوهوم اوهوم اوهوم
سرفه های الکی، سرفه های الکی
اونا با ما دشمنن، ما خوبیم اونا انن، این غربیای الکی، این شرقیای الکی
توهمای الکی، توهمای الکی
تا حالا زنی که پل ریکور بخونه دیدی؟
دانشای الکی، دانشای الکی
تا حالا با زنی که پل ریکور خون باشه… هوم…..؟
هوی و های الکی، هوی و های الکی
یک هوای الکی (هوا هوا هوا) یک فضای الکی (فضا فضا فضا)
یک هوای الکی (هوا هوا هوا) یک فضای الکی (فضا فضا فضا)
از شهر برو بیرون فضات عوض شه
جاده های الکی
کوه ها، دشت ها، تپه های الکی، تپه های الکی، خلقتای الکی
***
قدم زدن در زیر بارون، رو ماسه ها دراز کشیدن
قدم زدن در زیر بارون رو ماسه ها دراز کشیدن
اینا همه با اون صفا داشت، دنیای عشق ما چه ها داشت
یک وفای الکی، یک صفای الکی
یک وفای الکی، یک صفای الکی
من هرچی می گم واسه خودته دختر
ادعای الکی، ادعای الکی
این چه جور ، این چه جور جفایی ه که دیگه جفا نمی کنی؟
زر زرای الکی، زر زرای الکی
تو نسبت به دیگران موفق تری
نسبتای الکی، نسبتای الکی
باید سعی کنی از قافله عقب نمونی
سبقتای الکی، سبقتای الکی
باید سعی کنی همه چی رو ول کنی بدویی بندازی بدویی تا انتها
بدویی تا انتها
انتها
انتهای الکی
نه نه، انتها، انتها، انتهای همه چی، انتهای همین سِتلیس، انتهای امشب، انتهای همین کنسرت
انتها!
انتهای الکی، انتهای الکی، انتهای الکی، انتهای الکی، انتهای الکی، انتهای الکی
انتها، انتها، انتها، انتها [تا آخر ترانه]
از آمدنم هیچ معلوم نشد
این جان نزارم هیچ پالوده نشد
از سطح خرافه این زبانم نگذشت
گل یافته شد به دستِ منپوچ نشد
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم
خر از سر شهنه، یک نمد ساخت ولی
سرتاسر صحنه آش نذری بود
یک هفته به من مرخّصی می دی؟
با اون گُلای پائولوروسی حال کردم
دست پخت عشقم قورمه سبزی بود
وای دهه ی چهل خیلی باحال نوستالژیا
ایام قدیم مردونگی بود
وقتی بچه بودیم نون خونگی بود
مردا حالا دیگه سیبیلشو دارند
تا حالا جمعِ روشن فکرا رفتی؟
تا حالا تفریق روشن فکرا رفتی؟
تا حالا ضرب روشنفکرا، تقسیم روشنفکرا…؟
تا حالا با رئیس وستینگهاوس شام خوردی؟
تا حالا از کسی دل بردی؟
اونا با ما دشمنن، ما خوبیم اونا اَنن، این غربیا، این شرقیا، توهما…
تا حالا زنی که پل ریکور بخونه دیدی؟
تا حالا با زنی که پل ریکور خون باشه خوابیدی؟
از شهر برو بیرون فضات عوض شه
من هرچی می گم واسه خودته دختر
این چه جور جفایی ه که دیگه جفا نمی کنی؟
تو نسبت به دیگران موفق تری
باید سعی کنی از قافله عقب نمونی
باید سعی کنی همه چی رو ول کنی بندازی بدویی، بدویی…
بدویی تا انتها
تا انتها
انتها
انتها

متن آهنگ زُلف (حافظ)

زلف بر باد مده تا نَدَهی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم
مِی مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم
زلف را حلقه مکن تا نکنی دربندم
طُره را تاب مده تا ندهی بر بادم
یار بیگانه مشو تا نَبَری از خویشم
غم اَغیار مخور تا نکُنی ناشادم
رخ برافروز که فارغ کنی از برگِ گُلم
قد برافراز که از سرو کنی آزادم
شمع هر جمع مشو ور نَه بسوزی ما را
یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم
شهره‌ی شهر مشو تا ننهم سر در کوه
شور شیرین منما تا نکُنی فرهادم
رحم کن بر من مسکین و به فریادم رَس
تا به خاک در آصِف نرسد فریادم
حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
من از آن روز که دربند توام آزادم

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماََ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر