دانلود کارتون خانواده دکتر ارنست با کیفیت عالی

کارتون خانواده دکتر ارنست

دانلود مجموعه کامل کارتون خانواده دکتر ارنست با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون خانواده دکتر ارنست با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  کوشیو کورادا

 • تعداد قسمت ها :

  ۴۳ قسمت دوبله با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۸۱

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)

 • کیفیت :

  TVRip with Format MP4

سینک اختصاصی (دوبله فارسی + کیفیت تصویر عالی)

سینک توسط ایران فیلم، پخش از دانلود اسپید

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۴۳ قسمت دوبله

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

ناشناس گفته :
چهارشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۸

واقعا یه دنیا ممنون… هرچی نیگاه میکنم سیر نمیشم

پاسخ
مازیار گفته :
شنبه , ۹ آذر ۱۳۹۸

مرسی….منو بردی به تابستان ۶۳

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , ۹ آذر ۱۳۹۸

مرسی….منو بردی به تابستان سال ۶۳

پاسخ
اسماعیل گفته :
پنج شنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۸

همه چی عالی فقط قسمتهایی که دوبله نیست حالم را خراب کرد ای کاش گفته بودید واقعا اعصابم به هم ریخت اخه خیلی قسمتها دوبله نیست

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۸

فکر کنم ۴۳ قسمتش فارسی هستش ولی چون در قالب یه مجموعه بود و کاربرا خواستار کاملش بودند سری ۵۰ قسمتیش رو کامل قرار دادیم

اگر هم کم و کسری در اطلاعات پستش بود به بزرگی خودتون ببخشید اسماعیل جان

پاسخ
شهرام گفته :
پنج شنبه , ۱۶ آبان ۱۳۹۸

انسانیت رو باید از خانواده دکتر ارنست یاد گرفت …اگه فقط همین کارتون قدیمی رو الگوی زندگی قرار بدیم به معنای واقعی کلمه یک انسان تمام عیار محسوب میشیم

پاسخ
Zari گفته :
جمعه , ۱۲ مهر ۱۳۹۸

من اکثرا تمام کارتون های قدیمی رو از سایت شما دانلود میکنم عالیه ممنونم از زحماتتون.

پاسخ
مرضیه گفته :
شنبه , ۶ مهر ۱۳۹۸

کاش قسمتهایی که به زبان اصلی هست زیرنویس فارسی داشت لااقل😟

پاسخ
مهران گفته :
دوشنبه , ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

سلام من بیشتر این سریالها رو دانلود کردم و بهمراه فرزند و همسرم اونا رو میبینیم. از اینکه خاطرات دهه شصتی ها رو زنده کردید ممنون خداقوت دستتون درد نکند.ممنون

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

خواهش مهران عزیز

پاسخ
مسیحا گفته :
جمعه , ۱ شهریور ۱۳۹۸

ممنون ازاینکه خاطرات بچگیمونو زنده کردید.

پاسخ
مسیحا گفته :
جمعه , ۱ شهریور ۱۳۹۸

ممنون ازاینکه خاطرات بچگیمونو زنده کردید.ولی جای بعضی ازقسمتهاش جابه جابود

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

مسیحا عزیز;

انشالله در اینده نسخه های با کیفیت تری قرار خواهیم داد

پاسخ
مرضیه گفته :
پنج شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۸

چقدر باید صبر کنیم؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸

مرضیه عزیز;

قرار گرفت

پاسخ
مازیار گفته :
شنبه , ۹ آذر ۱۳۹۸

مرسی….منو بردی به تابستان ۶۳

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

عاااااالی مرسی واقعآ خسته نباشید و خدا قوت

پاسخ
علی گفته :
سه شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

بابت این کارتون خوب و آموزنده از شما متشکرم امیدوارم که موفق باشید و نواقص جزئی موجود را هم بر طرف کنید.

پاسخ
شیرین گفته :
سه شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

عالی بودن سپاس فراوان

پاسخ
سیروس گفته :
سه شنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۸

سپاس فراوان از شما دست اندرکاران پر تلاش سایت. به امید تندرستی، سعادتمندی و کامیابی روز افزون شما عزیزان.

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۸

سیروس عزیز;

امیدواریم اوقات خوشی سپری کنید در زندگی و آخرت

پاسخ
مریم گفته :
سه شنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۸

سلااام
مرسی از شما بابت زنده کردن خاطرات خوب کودکیمون
قسمت ۲۶ و ۲۷ شبیه هم هست . لطفا چک کنید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۸

مریم عزیز;
بله درست میگید الان دیدم

قسمت ۲۷ توسط صدا سیما دوبله نشده
من الان دارم آپلودش میکنم براتون

دوست داشتید هم دو روز صبر کنید یه سری دوبله ۵۰ قسمتی دیگه هم داریم اونو هم به پست اضافه کنیم
که فقط قسمت های ۵، ۲۴، ۲۷، ۳۵ توسط صدا و سیما دوبله نشده است که حالا میتونم بدم براتون زیرنویسشون رو بزنن

پاسخ
مرضیه گفته :
پنج شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۸

با سلام ممنون از زحمتهاتون خیلی عالیه
الان همه قسمتهایی که گفتید آپلود شده؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸

مرضیه عزیز;

خواهش میکنم
هم اکنون قرار گرفتند

پاسخ
علی گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

ممنون لطفا کردین

پاسخ
امیر گفته :
سه شنبه , ۱۱ تیر ۱۳۹۸

من با پسرم که ۵ سالش هست با همدیگه این کارتون قشنگ و نوستالوژی رو نگاه می کنیم… واقعا دستتون درد نکنه….پسرم خیلی دوست داره … و همچنین آموزنده هم هست…..باز هم ممنون و تشکر از زحمات شما

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , ۱۲ تیر ۱۳۹۸

نظر لطف شماست امیر عزیز;

وظیفه ی ما زنده کردن خاطرات شماست

پاسخ
بوووووووووس .مرسی گفته :
جمعه , ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

بوووووووس .مرسی

پاسخ
سمانه گفته :
دوشنبه , ۱۰ تیر ۱۳۹۸

ممنون من این برنامه رو برای بچه‌ها م دانلود کردم خیلی خیلی دوست داشتن

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۱۱ تیر ۱۳۹۸

سمانه عزیز;

خدا بچه هات رو برات نگه داره همیشه در صحت و سلامتی و شادی
امیدواریم در پناه حق همیشه شاد باشید

پاسخ
سامان گفته :
یکشنبه , ۹ تیر ۱۳۹۸

خدا قوت. کارتون درسته. روز به روز سلامت و سعادتمند باشید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۹ تیر ۱۳۹۸

سامان عزیز;
امیداریم اوقات خوشی رو سپری کنید
اگر کارتون دیگری مد نظر داشتید همینجا در قالب کامنت درخواست بدید تا سریعاََ قرار بدیم

پاسخ
کریمی گفته :
شنبه , ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

سلام . من این برنامه رو دانلود کردم البته برای پسرم چون خیلی آموزنده است . بسیار سپاسگزارم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

کریمی عزیز;
انشاالله خداوند خودت و پسر گل ت رو در پناه همیشه سالم و سلامت نگه داره

کریمی عزیز اگر درخواست انیمیشن داشتید در قالب کامنت همینجا درخواست بدید تا سریعاََ قرار بدیم

پاسخ
saman گفته :
دوشنبه , ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

من عاشق این برنامم،از بچگی شاید ده ها بار اینو دیدم ولی سیر نمیشم
هیچوقط کهنه نمیشه واسم
ممنون از سایتت💙💗

پاسخ
هدیه گفته :
چهارشنبه , ۸ خرداد ۱۳۹۸

بیشترقسمتاش دوبله نشده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , ۸ خرداد ۱۳۹۸

هدیه عزیز ;
همه ۴۳ قسمت دوبله است.

پاسخ
ناشناس گفته :
سه شنبه , ۷ خرداد ۱۳۹۸

چرا نمیشه یه کارعون دانلود بشه الان یه ساعته همش میگه حطا

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۷ خرداد ۱۳۹۸

Sلینک ها تست شد و بدون مشکل دانلود میشدن
اینترنتتون رو چک کنید و از دانلودر جهت دانلود راحت تر استفاده کنید

پاسخ
ممد گفته :
جمعه , ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

سلام
مشکل به احتمال زیاد از دانلود منجیر یا اینترنت شما است اگر دیدید از بقیه سایت ها درست دانلود کرد اونوقت بیاید از سرور این سایت ایراد بگیرید وگرنه من از ده دقیقه پیش تا همین الان قسمت ۸ رو دانلود کرد

پاسخ
مازیار گفته :
شنبه , ۹ آذر ۱۳۹۸

مرسی….منو بردی به تابستان ۶۳

پاسخ
لیلا گفته :
دوشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سایت شما عالی است.راحت دانلود میشود.مرس(۰

پاسخ