دانلود کارتون خانواده دکتر ارنست با کیفیت عالی

کارتون خانواده دکتر ارنست

دانلود مجموعه کامل کارتون خانواده دکتر ارنست با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون خانواده دکتر ارنست با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  کوشیو کورادا

 • تعداد قسمت ها :

  ۴۳ قسمت دوبله با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۸۱

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)

 • کیفیت :

  TVRip with Format MP4

سینک اختصاصی (دوبله فارسی + کیفیت تصویر عالی)

سینک توسط ایران فیلم، پخش از دانلود اسپید

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۴۳ قسمت دوبله

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

ناشناس گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

الینا فاضلی : من میخوام که تمام قسمت های خانواده ی دکتر ارنست با دوبله ی فارسی از ۱ تا ۵۰ در یک جا بگیرم. با تشکر

پاسخ
علی گفته :
جمعه , 26 ژوئن 2020

چرا آخر داستان رو مینویسید اسمش خلاصه داستانه 🙂

پاسخ
نازنین گفته :
جمعه , 1 می 2020

خیلی عالی زبانشم باید تو تنظیمات انتخاب بشه فارسی صحبت میکنن سپاس

پاسخ
فریبا گفته :
جمعه , 17 آوریل 2020

سلام ببخشید از تقریبا قسمت 26 به بعد زبان اصلی دوبله نیست ایا دوبله شده نداردید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 17 آوریل 2020

فریبا عزیز;
مجموعه 50 قسمتی: دوزبانۀ دوبله فارسی و ژاپنی است. که در صوت دوبله قسمت های حذف شده به زبان ایتالیایی است.
مجموعه 43 قسمتی: دوبله فارسی است که از تلویزیون ضبط شده است.
موفق و پیروز باشید

پاسخ
علیرضا گفته :
چهارشنبه , 6 می 2020

تو تنظیمات صدا / فارسی یا گزینه صدای دوم رو انتخاب کن

پاسخ
علیرضا گفته :
سه‌شنبه , 31 مارس 2020

اینکه همش ایتالیایی حرف میزنن؟؟؟؟

پاسخ
حمیده گفته :
سه‌شنبه , 31 مارس 2020

باسلام اکثر قسمتها ایتالیایی هستش شما نوشتی دوبله فارسی….توروخدا توضیح بدی چکار کنم من اعتماد کردم هر5۰ قسمت دانلود کردم!

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 31 مارس 2020

حمیده عزیز;
مجموعه 50 قسمتی: دوزبانۀ دوبله فارسی و ژاپنی است. که در صوت دوبله قسمت های حذف شده به زبان ایتالیایی است.
مجموعه 43 قسمتی: دوبله فارسی است که از تلویزیون ضبط شده است.
موفق و پیروز باشید

پاسخ
ساسان گفته :
شنبه , 28 مارس 2020

سلام خسته نباشید.از دیشب لینک های دانلود سایتتون مشکل پیدا کرده.خیلی سرعتش پایین اومده اصلا نمیشه دانلود کرد.این مشکل مربوط به همه کارتون ها میشه.لطفا بررسی کنید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 28 مارس 2020

ساسان عزیز;
سلام، اپراتور اینترنت شما چیه؟

پاسخ
علي گفته :
یکشنبه , 22 مارس 2020

سلام افتضاح است من يك شب نشستم دانلود كردم با لينك مستقيم حالا مي بينم چند دقيقه اول فارسي است و ما بقي معلوم نيست چه زباني است به انگليسي هم نيست خدا بگم جه به سر شون نياره! وقتم تلف شده بجه هم از دستم ناراحت شده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 22 مارس 2020

علي عزیز;
سلام، لطفا بیشتر دقت کنید.
مجموعه 50 قسمتی: دوزبانۀ دوبله فارسی و ژاپنی است. که در صوت دوبله قسمت های حذف شده به زبان ایتالیایی است.
مجموعه 43 قسمتی: دوبله فارسی است که از تلویزیون ضبط شده است.
موفق و پیروز باشید

پاسخ
هادی گفته :
جمعه , 13 مارس 2020

تشکر از زحماتتون

پاسخ
علی گفته :
جمعه , 13 مارس 2020

ممنون ازتون عالی هستین

پاسخ
Mohsen گفته :
سه‌شنبه , 25 فوریه 2020

سپاس فراوان

پاسخ
پدرام گفته :
جمعه , 31 ژانویه 2020

من از FDM استفاده میکنم برای دانلود ساده و رایگانه و سرعتشم خوبه. نسبت به برنامه های دیگه محیط قشنگتری هم داره. تازه فایلهای تورنت هم میشه باهاش دانلود کرد.
ممنون از این پست.

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 21 دسامبر 2019

تشکراززحماتتون خاطراتم زنده شدحتی پسردوسالم هم این کارتونودوس داره

پاسخ
ستاره گفته :
پنج‌شنبه , 19 دسامبر 2019

باسلام وخداقوت دست شما درد نکنه وجودتون بی بلا ودر پناه خدای بی شریک خیلی ممنون

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 11 دسامبر 2019

واقعا یه دنیا ممنون… هرچی نیگاه میکنم سیر نمیشم

پاسخ
مازیار گفته :
شنبه , 30 نوامبر 2019

مرسی….منو بردی به تابستان ۶۳

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 30 نوامبر 2019

مرسی….منو بردی به تابستان سال ۶۳

پاسخ
اسماعیل گفته :
پنج‌شنبه , 21 نوامبر 2019

همه چی عالی فقط قسمتهایی که دوبله نیست حالم را خراب کرد ای کاش گفته بودید واقعا اعصابم به هم ریخت اخه خیلی قسمتها دوبله نیست

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 21 نوامبر 2019

فکر کنم ۴۳ قسمتش فارسی هستش ولی چون در قالب یه مجموعه بود و کاربرا خواستار کاملش بودند سری ۵۰ قسمتیش رو کامل قرار دادیم

اگر هم کم و کسری در اطلاعات پستش بود به بزرگی خودتون ببخشید اسماعیل جان

پاسخ
شهرام گفته :
پنج‌شنبه , 7 نوامبر 2019

انسانیت رو باید از خانواده دکتر ارنست یاد گرفت …اگه فقط همین کارتون قدیمی رو الگوی زندگی قرار بدیم به معنای واقعی کلمه یک انسان تمام عیار محسوب میشیم

پاسخ
Zari گفته :
جمعه , 4 اکتبر 2019

من اکثرا تمام کارتون های قدیمی رو از سایت شما دانلود میکنم عالیه ممنونم از زحماتتون.

پاسخ
مرضیه گفته :
شنبه , 28 سپتامبر 2019

کاش قسمتهایی که به زبان اصلی هست زیرنویس فارسی داشت لااقل😟

پاسخ
مهران گفته :
دوشنبه , 2 سپتامبر 2019

سلام من بیشتر این سریالها رو دانلود کردم و بهمراه فرزند و همسرم اونا رو میبینیم. از اینکه خاطرات دهه شصتی ها رو زنده کردید ممنون خداقوت دستتون درد نکند.ممنون

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 3 سپتامبر 2019

خواهش مهران عزیز

پاسخ
مسیحا گفته :
جمعه , 23 آگوست 2019

ممنون ازاینکه خاطرات بچگیمونو زنده کردید.

پاسخ
مسیحا گفته :
جمعه , 23 آگوست 2019

ممنون ازاینکه خاطرات بچگیمونو زنده کردید.ولی جای بعضی ازقسمتهاش جابه جابود

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 24 آگوست 2019

مسیحا عزیز;

انشالله در اینده نسخه های با کیفیت تری قرار خواهیم داد

پاسخ
مرضیه گفته :
پنج‌شنبه , 26 سپتامبر 2019

چقدر باید صبر کنیم؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 27 سپتامبر 2019

مرضیه عزیز;

قرار گرفت

پاسخ
مازیار گفته :
شنبه , 30 نوامبر 2019

مرسی….منو بردی به تابستان ۶۳

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 17 آگوست 2019

عاااااالی مرسی واقعآ خسته نباشید و خدا قوت

پاسخ
علی گفته :
سه‌شنبه , 13 آگوست 2019

بابت این کارتون خوب و آموزنده از شما متشکرم امیدوارم که موفق باشید و نواقص جزئی موجود را هم بر طرف کنید.

پاسخ
شیرین گفته :
سه‌شنبه , 13 آگوست 2019

عالی بودن سپاس فراوان

پاسخ
سیروس گفته :
سه‌شنبه , 23 جولای 2019

سپاس فراوان از شما دست اندرکاران پر تلاش سایت. به امید تندرستی، سعادتمندی و کامیابی روز افزون شما عزیزان.

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 23 جولای 2019

سیروس عزیز;

امیدواریم اوقات خوشی سپری کنید در زندگی و آخرت

پاسخ
مریم گفته :
سه‌شنبه , 23 جولای 2019

سلااام
مرسی از شما بابت زنده کردن خاطرات خوب کودکیمون
قسمت ۲۶ و ۲۷ شبیه هم هست . لطفا چک کنید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 23 جولای 2019

مریم عزیز;
بله درست میگید الان دیدم

قسمت ۲۷ توسط صدا سیما دوبله نشده
من الان دارم آپلودش میکنم براتون

دوست داشتید هم دو روز صبر کنید یه سری دوبله ۵۰ قسمتی دیگه هم داریم اونو هم به پست اضافه کنیم
که فقط قسمت های ۵، ۲۴، ۲۷، ۳۵ توسط صدا و سیما دوبله نشده است که حالا میتونم بدم براتون زیرنویسشون رو بزنن

پاسخ
مرضیه گفته :
پنج‌شنبه , 26 سپتامبر 2019

با سلام ممنون از زحمتهاتون خیلی عالیه
الان همه قسمتهایی که گفتید آپلود شده؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 27 سپتامبر 2019

مرضیه عزیز;

خواهش میکنم
هم اکنون قرار گرفتند

پاسخ
علی گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

ممنون لطفا کردین

پاسخ
امیر گفته :
سه‌شنبه , 2 جولای 2019

من با پسرم که ۵ سالش هست با همدیگه این کارتون قشنگ و نوستالوژی رو نگاه می کنیم… واقعا دستتون درد نکنه….پسرم خیلی دوست داره … و همچنین آموزنده هم هست…..باز هم ممنون و تشکر از زحمات شما

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , 3 جولای 2019

نظر لطف شماست امیر عزیز;

وظیفه ی ما زنده کردن خاطرات شماست

پاسخ
بوووووووووس .مرسی گفته :
جمعه , 13 سپتامبر 2019

بوووووووس .مرسی

پاسخ
سمانه گفته :
دوشنبه , 1 جولای 2019

ممنون من این برنامه رو برای بچه‌ها م دانلود کردم خیلی خیلی دوست داشتن

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 2 جولای 2019

سمانه عزیز;

خدا بچه هات رو برات نگه داره همیشه در صحت و سلامتی و شادی
امیدواریم در پناه حق همیشه شاد باشید

پاسخ
سامان گفته :
یکشنبه , 30 ژوئن 2019

خدا قوت. کارتون درسته. روز به روز سلامت و سعادتمند باشید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 30 ژوئن 2019

سامان عزیز;
امیداریم اوقات خوشی رو سپری کنید
اگر کارتون دیگری مد نظر داشتید همینجا در قالب کامنت درخواست بدید تا سریعاََ قرار بدیم

پاسخ
کریمی گفته :
شنبه , 8 ژوئن 2019

سلام . من این برنامه رو دانلود کردم البته برای پسرم چون خیلی آموزنده است . بسیار سپاسگزارم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 8 ژوئن 2019

کریمی عزیز;
انشاالله خداوند خودت و پسر گل ت رو در پناه همیشه سالم و سلامت نگه داره

کریمی عزیز اگر درخواست انیمیشن داشتید در قالب کامنت همینجا درخواست بدید تا سریعاََ قرار بدیم

پاسخ
saman گفته :
دوشنبه , 3 ژوئن 2019

من عاشق این برنامم،از بچگی شاید ده ها بار اینو دیدم ولی سیر نمیشم
هیچوقط کهنه نمیشه واسم
ممنون از سایتت💙💗

پاسخ
هدیه گفته :
چهارشنبه , 29 می 2019

بیشترقسمتاش دوبله نشده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 29 می 2019

هدیه عزیز ;
همه ۴۳ قسمت دوبله است.

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 28 می 2019

چرا نمیشه یه کارعون دانلود بشه الان یه ساعته همش میگه حطا

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 28 می 2019

Sلینک ها تست شد و بدون مشکل دانلود میشدن
اینترنتتون رو چک کنید و از دانلودر جهت دانلود راحت تر استفاده کنید

پاسخ
ممد گفته :
جمعه , 16 آگوست 2019

سلام
مشکل به احتمال زیاد از دانلود منجیر یا اینترنت شما است اگر دیدید از بقیه سایت ها درست دانلود کرد اونوقت بیاید از سرور این سایت ایراد بگیرید وگرنه من از ده دقیقه پیش تا همین الان قسمت ۸ رو دانلود کرد

پاسخ
مازیار گفته :
شنبه , 30 نوامبر 2019

مرسی….منو بردی به تابستان ۶۳

پاسخ
لیلا گفته :
دوشنبه , 18 مارس 2019

سایت شما عالی است.راحت دانلود میشود.مرس(۰

پاسخ