ژانر: اکشن | خانوادگی | علمی-تخیلی | ماجراجویی

دانلود کارتون بن تن با کیفیت عالی

کارتون بن تن

| فصل ۴ اضافه شد (فصل ۴ تا ۱۵ شهریور تکمیل خواهد شد) |

دانلود کارتون بن تن با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون بن تن با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Tara Strong, Paul Eiding, Meagan Moore, Dee Bradley Baker, Jim Ward ,…

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۴۹ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  فصل دوم = ۵۲ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۰۵ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  MQامتیاز از ۱۰ : ۷٫۱

فصل اول: شامل ۴۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳ و ۱۴

حجم : ۲۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۱۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم و سوم: شامل ۵۲ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۴۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۵۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۳۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل چهارم: شامل ۳۳ قسمت

دانلود قسمت ۱ تا ۳

حجم : ۹۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴ تا ۶

حجم : ۹۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷ تا ۱۲

حجم : ۶۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳ تا ۱۶

حجم : ۶۳۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷ تا ۲۰

حجم : ۹۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱ تا ۲۳

حجم : ۹۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

بقیه قسمت ها در حال آپلود می باشید

دانلود قسمت ۲۷ تا ۲۹

حجم : ۴۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰ تا ۳۳

حجم : ۹۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

mahyar گفته :
شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۸

سلام کلا چند فصل

پاسخ
محمد مهدی گفته :
یکشنبه , ۲۱ مهر ۱۳۹۸

برای من قسمت ۲۴ تا ۲۶ نوشته در حال اپلود باید چکار کنم؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۲۱ مهر ۱۳۹۸

صبر کنید

فایلش مشکل داره
چندین بار اپلودش کردم اجرا نمیشه
صبر کنید تا فایل سالم رو پیدا کنم و جایگزین کنم

پاسخ
فرشاد گفته :
شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۸

آقا دمتون گرم خیلی حال کردم
تا حالا همیچین مجموعه ای ندیده بودم

پاسخ
mahan گفته :
پنج شنبه , ۱۱ مهر ۱۳۹۸

سلام.از فصل اخر قسمت های ۲۴ تا ۲۹ تو قسمت لینک های دانلود نیست برام مینویسه در حال اپلود اما نمیاره لینک هاشون رو باید چکار کنم؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۱۲ مهر ۱۳۹۸

۲۷ تا ۲۹ اضافه شد

پاسخ
حامد گفته :
چهارشنبه , ۱۰ مهر ۱۳۹۸

سپاس فراوان

پاسخ
شقایق گفته :
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸

سپاس از اینکه لینک مستقیم گذاشتین ♡

پاسخ
تک دانلود گفته :
چهارشنبه , ۳ مهر ۱۳۹۸

سلام دوست عزیز، منبع رو هم ذکر کنید بد نیست! 🙂

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , ۳ مهر ۱۳۹۸

takedownload

هیچی مال ما نیست

تیم ما فقط جمع آوری و آپلود میکنه

کار ما ساخت دانلود سریع و راحته “دانلود اسپید” یعنی همین

پاسخ
Amir pierce گفته :
دوشنبه , ۱۸ شهریور ۱۳۹۸

کیفیت افتضاحه

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

یعنی تماشا که علامت ناراستی

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

یعنی تماشا که علامت راندید

پاسخ
محمدرضا گفته :
دوشنبه , ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

آیا این سانسور شدست یا نشده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

نمیدونم

پاسخ
alireza گفته :
یکشنبه , ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

همشون رو تو یک فایل زیپ بریزید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

بابا دونه دونه دانلود بزن

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

نمیشه بابا این هگه قسمت لطفا بزارید همشو تو ی فایل

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

نمیشه بابا این همه قسمت لطفا بزارید همشو تو ی فایل

پاسخ
dark گفته :
جمعه , ۸ شهریور ۱۳۹۸

واقعا عالی بود.خاطراتم دوباره زنده شد.لطفا فصل ۳رو هرچه سریتر قرار بدید.ممنون

پاسخ
سجاد گفته :
جمعه , ۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام . خسته نباشید . ببخشید فصل ۳ و ۴ را کی قرار میدین ؟؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۸

فصل دو و سه با هم بودن

فصل ۴ و ۵ رو سعی میشه تا ۱۵ شهریور قرار بگیرن

پاسخ
Sajad گفته :
جمعه , ۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام ببخشید همه قسمت ها قرار داده شده ؟؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۸

خیر

پاسخ
hmahmad گفته :
پنج شنبه , ۷ شهریور ۱۳۹۸

فصل ۳کی میزارین

پاسخ
Parya گفته :
سه شنبه , ۵ شهریور ۱۳۹۸

خیلی ممنونم با این که کیفیت بالایی نداشت اما لینک دانلودش خیلی راحت و خوب بود . واقعا ممنون

پاسخ
mohammad گفته :
پنج شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۸

نام شما چیست

پاسخ
Saeed گفته :
دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸

سلام مرسی بابت زحمتاتون. کل سریال رو کی قرارمیدید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۸

تا قبل از پایان شهریور این پست تکمیل خواهد شد
سعی میکنم همه ی سینمایی هاش هم اضافه کنم براتون

پاسخ
اسغر گفته :
دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸

دست شما بی بلا ایشالا برین کربلا بسکه این سایتتون عالیه

پاسخ
Saeed گفته :
دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸

سلام مرسی بابت زحمتاتون.کل سریال رو کی قرارمیدید؟

پاسخ
علی هنری گفته :
دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸

دست شما بی بلا ایشالا برین کربلا بسکه این سایتتون عالیه

پاسخ
ali گفته :
یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸

ممنون سایت خیلی عالیه

پاسخ
ابوالفضل گفته :
جمعه , ۱ شهریور ۱۳۹۸

بابا سایتتون عالیه حرف نداره ما که حال کردیم ایشاالله بقیه ام حال کنن
دست شما درد نکنه

پاسخ
مهدی گفته :
دوشنبه , ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

خیلی خوبه

پاسخ
ریحانه گفته :
سه شنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

ببخشید ایا سان…ور شده است؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۵ شهریور ۱۳۹۸

نمیدونم بخدا

پاسخ
farhan گفته :
جمعه , ۴ مرداد ۱۳۹۸

غصل دوم اصن با فصل سوم قاطی کردین فصل دوم alien force هست فصل سوم ultimate alien قاطی پاتی گذاشتین اصن اشتباس

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۴ مرداد ۱۳۹۸

کلاََ بعدن پستش رو یه آپدیت اساسی میکنم

پاسخ
arad گفته :
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸

سلام نظر قبلی که فرستادم رو خوندین؟ پیگیری کردین؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸

arad عزیز؛

مرسی بابت ارسال قسمت ها

به مرور زمان انجام خواهد شد

پاسخ
arad گفته :
دوشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۸

سلام . ممنون که گذاشتین ، من بن تن رو با کیفیت خیلی بالا و بدون سانسور با زبان اصلی دارم . اگه براتون بفرستم میتونین زحمت سینک کردنش با صوت دوبله رو بکشین؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۸

بفرستین ما پیگیری میکنیم

پاسخ
Amir Gamer گفته :
شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

سایت بسیار عالی هست و همه قسمت ها رو با کیفیت خوب و حجم کم در اختیار گذاشته عالیه

پاسخ
علی گفته :
جمعه , ۱۴ تیر ۱۳۹۸

سایتتون حرف نداره ممنون از زحمات بی دریغ شما

پاسخ
محمد گفته :
پنج شنبه , ۶ تیر ۱۳۹۸

چرا تمام قسمت هارا به صورت فایل فشور ده نمیدهید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۶ تیر ۱۳۹۸

چون خیلی ها توان دانلود فایل های حجیم رو ندارن و دوست دارن سریع تر قسمتی که میخوان رو ببینن

پاسخ
Tk گفته :
یکشنبه , ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

این که الان گذاشتید دوبله شبکه پنج؟؟ یا دوبله موسسه؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

فکر کنم از هر دو تا باشه

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
سه شنبه , ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

ببخشید کارتن بن تن رو با چه کیفیتی قرار داداید ۷۲۰ یا ۴۸۰ یا ۱۰۸۰…..

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

علیرضا رضایی نژاد عزیز;

با کیفیت DVD-Rip

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
چهارشنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

ممنون

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
سه شنبه , ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

ببخشید کارتن بن تن رو با چه کیفیتی قرار داداید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

این کامنت قیلاََ پاسخ داده شده

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد عزیز گفته :
سه شنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

کیفیت کارتون بن تن عالی ۷۲۰p

پاسخ
رضا گفته :
دوشنبه , ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

عالی

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
شنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

متشکرم که به نظر همه کاربر ها احترام می گذارید لطفا کارتن تیتانا رو هم کل قسمتاش و بن تن هم بیشتر قسمت هاش و آیا این فصل اول بن تن که گذاشتید و …

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

سید علیرضا رضایی نژاد عزیز;
تا جایی که ممکن باشه اورجینال قرار خواهد گرفت

تیتان هم انشالله بزودی

پاسخ