ژانر: اکشن | خانوادگی | علمی-تخیلی | ماجراجویی

دانلود کارتون بن تن با کیفیت عالی

کارتون بن تن

| فصل ۴ تکمیل شد |

دانلود کارتون بن تن با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون بن تن با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Tara Strong, Paul Eiding, Meagan Moore, Dee Bradley Baker, Jim Ward ,…

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۴۹ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  فصل دوم = ۵۲ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۰۵ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  MQامتیاز از ۱۰ : ۷٫۱

فصل اول: شامل ۴۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳ و ۱۴

حجم : ۲۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۱۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم و سوم: شامل ۵۲ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۴۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۵۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۳۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل چهارم: شامل ۳۳ قسمت

دانلود قسمت ۱ تا ۳

حجم : ۹۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴ تا ۶

حجم : ۹۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷ تا ۱۲

حجم : ۶۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳ تا ۱۶

حجم : ۶۳۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷ تا ۲۰

حجم : ۹۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱ تا ۲۳

حجم : ۹۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴ تا ۲۶

حجم : ۹۸۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷ تا ۲۹

حجم : ۴۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰ تا ۳۳

حجم : ۹۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

دریا نیایش شریفیان گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸