ژانر: اکشن | خانوادگی | علمی-تخیلی | ماجراجویی

دانلود کارتون بن تن با کیفیت عالی

کارتون بن تن

| فصل ۲ اضافه شد (فصل ۳ بزودی..) |

دانلود کارتون بن تن با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون بن تن با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Tara Strong, Paul Eiding, Meagan Moore, Dee Bradley Baker, Jim Ward ,…

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۴۹ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  فصل دوم = ۵۲ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۰۵ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  MQامتیاز از ۱۰ : ۷٫۱

فصل اول: شامل ۴۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳ و ۱۴

حجم : ۲۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۱۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم: شامل ۵۲ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۴۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۵۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۳۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

مهدی گفته :
دوشنبه , ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

خیلی خوبه

پاسخ
farhan گفته :
جمعه , ۴ مرداد ۱۳۹۸

غصل دوم اصن با فصل سوم قاطی کردین فصل دوم alien force هست فصل سوم ultimate alien قاطی پاتی گذاشتین اصن اشتباس

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۴ مرداد ۱۳۹۸

کلاََ بعدن پستش رو یه آپدیت اساسی میکنم

پاسخ
arad گفته :
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸

سلام نظر قبلی که فرستادم رو خوندین؟ پیگیری کردین؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸

arad عزیز؛

مرسی بابت ارسال قسمت ها

به مرور زمان انجام خواهد شد

پاسخ
arad گفته :
دوشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۸

سلام . ممنون که گذاشتین ، من بن تن رو با کیفیت خیلی بالا و بدون سانسور با زبان اصلی دارم . اگه براتون بفرستم میتونین زحمت سینک کردنش با صوت دوبله رو بکشین؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۸

بفرستین ما پیگیری میکنیم

پاسخ
Amir Gamer گفته :
شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

سایت بسیار عالی هست و همه قسمت ها رو با کیفیت خوب و حجم کم در اختیار گذاشته عالیه

پاسخ
علی گفته :
جمعه , ۱۴ تیر ۱۳۹۸

سایتتون حرف نداره ممنون از زحمات بی دریغ شما

پاسخ
محمد گفته :
پنج شنبه , ۶ تیر ۱۳۹۸

چرا تمام قسمت هارا به صورت فایل فشور ده نمیدهید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۶ تیر ۱۳۹۸

چون خیلی ها توان دانلود فایل های حجیم رو ندارن و دوست دارن سریع تر قسمتی که میخوان رو ببینن

پاسخ
Tk گفته :
یکشنبه , ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

این که الان گذاشتید دوبله شبکه پنج؟؟ یا دوبله موسسه؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

فکر کنم از هر دو تا باشه

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
سه شنبه , ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

ببخشید کارتن بن تن رو با چه کیفیتی قرار داداید ۷۲۰ یا ۴۸۰ یا ۱۰۸۰…..

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

علیرضا رضایی نژاد عزیز;

با کیفیت DVD-Rip

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
چهارشنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

ممنون

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
سه شنبه , ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

ببخشید کارتن بن تن رو با چه کیفیتی قرار داداید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

این کامنت قیلاََ پاسخ داده شده

پاسخ
رضا گفته :
دوشنبه , ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

عالی

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
شنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

متشکرم که به نظر همه کاربر ها احترام می گذارید لطفا کارتن تیتانا رو هم کل قسمتاش و بن تن هم بیشتر قسمت هاش و آیا این فصل اول بن تن که گذاشتید و …

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

سید علیرضا رضایی نژاد عزیز;
تا جایی که ممکن باشه اورجینال قرار خواهد گرفت

تیتان هم انشالله بزودی

پاسخ