ژانر: اکشن | خانوادگی | علمی-تخیلی | ماجراجویی

دانلود کارتون بن تن با کیفیت عالی

کارتون بن تن

| این مجموعه شامل دوبله سری های مختلف بن تن است |

دانلود کارتون بن تن با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون بن تن با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Tara Strong, Paul Eiding, Meagan Moore, Dee Bradley Baker, Jim Ward ,…

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۴۹ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  فصل دوم: ۵۲ قسمت دوبله فارسی با فصل سوم
  فصل سوم: ۵۲ قسمت دوبله فارسی با فصل دوم
  فصل چهارم: 33 قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۰۵ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  MQامتیاز از ۱۰ : ۷٫۱

فصل اول: شامل 49 قسمت

قسمت 1

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 92 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 92 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 106 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 31 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 123 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13و14

حجم : 203 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 61 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 131 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 129 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 132 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 128 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 128 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 114 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم و سوم: شامل 52 قسمت

قسمت 1

حجم : 64 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 26 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 25 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 21 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 66 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 62 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 40 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 71 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 71 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 68 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 63 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 67 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 62 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 67 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 73 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

قسمت 30

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 60 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 37 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 69 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 60 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 61 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 62 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 68 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 59 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 57 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 57 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل چهارم: شامل 33 قسمت

قسمت 1 تا 3

حجم : 966 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4 تا 6

حجم : 985 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7 تا 12

حجم : 662 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13 تا 16

حجم : 638 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17 تا 20

حجم : 984 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21 تا 23

حجم : 988 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24 تا 26

حجم : 988 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27 تا 29

حجم : 430 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30 تا 33

حجم : 990 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

عرفان گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

چرا دانلود نمیشه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

دانلود فقط از درون ایران امکانپذیر است.

پاسخ
yymm گفته :
چهارشنبه , 15 جولای 2020

منم همینطوریم…… بعضی وقتا دان میشه بعضی وقتا نه

پاسخ
امیرعلی گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

بهترین سایت ممکن دمت گرم سازندش فقط اگه میشه کامل بزارین این فیلمو(بن تن منظورمه).
قسمت های جدیدمثل بن ریبوت.
وقسمت هایی که ازقبل نزاشتین.😍

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

سلام، در سایت موجود است. جست و جو بنمایید…

پاسخ
احمد علی گفته :
یکشنبه , 5 جولای 2020

خدایی خودتون ی بار فصل دوم‌و سومی ک‌گذاشتید رو نگاه کنید ی قسمت نیروی بیگانگانه ی قسمت بیگانه تمام عیار اصن معلوم نیس ترتیب قسمت ها‌کاملا اشتباس اینکه میگید طبق پخش شبکه های دیگس کاملا اشتباس من قبلا دیدم ولی دلم خواس خواستم دوباره این سریال رو ببینم اصلا معلوم نیس چی ب چیه کیفیت تصویر و صدا ک اصلا افتظاح ی بار بن تن Alien force ی قسمت دیگ Ultmate Alien واقعا متاسفم برای سایتتون من از سایت های دیگ هر جی گشتم پیدا نکردم و ب همین کیفیت صدا و تصویر راضی شدم ولی این اخرای فصل دو و سه افتظاحهههههههههه دو س قسمت ک اصلا تکراریه واقعا ک

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 5 جولای 2020

حاجی‌ترتیب‌قسمت های‌فصل ۲ اوکی‌ نیس یجا با یکی‌میجنگن میگ‌داستان بعدی ادامه داره میری قسمت بعدی اصن داستان یچی‌ دیگس

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 5 جولای 2020

ناشناس عزیز;
سلام, ترتیب قسمت ها بر اساس ترتیب پخش از تلویزیون میباشد.

پاسخ
سید محسن صالحی گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

سلام ببخشید بن تن چند فصل دارد؟

پاسخ
حامد گفته :
پنج‌شنبه , 2 جولای 2020

از کسانی که در ساخت این سایت حمایت کرده اند…واقعا ممنون …خیلی عاااااااااااااااااالی است🌟🌟🌟🌟🌟

پاسخ
یوسف گفته :
یکشنبه , 28 ژوئن 2020

قسمت 15 فصل 1 کوو؟

پاسخ
.. گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

منم توهرسایتی گشتم پیدانکردم فکرکنم موردی چیزی داشته

پاسخ
yymm گفته :
چهارشنبه , 15 جولای 2020

رفته قایم شده

پاسخ
عناد گفته :
شنبه , 27 ژوئن 2020

قسمت ۴۰ فصل ۱ مشکل دوبله داره دوبلش خیلی چرته

پاسخ
.... گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

دوبله تمام سایت هااین شکلیه ازاولش بددوبله شده

پاسخ
مهدی گفته :
چهارشنبه , 24 ژوئن 2020

خیلی ممنون که این مجموعه را گذاشتید

پاسخ
فاطمه گفته :
دوشنبه , 22 ژوئن 2020

سلام، قسمت های 15 و 16 فصل 1 رو نذاشتین، لطفا بذارین:(

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 22 ژوئن 2020

موجود نیست.

پاسخ
امیر مهدی گفته :
چهارشنبه , 17 ژوئن 2020

سلام، قسمت ۱۳ و ۱۴، دقیقا همان قسمت ۱۵ و ۱۶ هستن. لطفا درستش کنید (-:

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 17 ژوئن 2020

اصلاح شد.

پاسخ