ژانر: اکشن | خانوادگی | علمی-تخیلی | ماجراجویی

دانلود کارتون بن تن با کیفیت عالی

کارتون بن تن

| زبان انگلیسی فصل 1و2و3و4 اضافه شد |

دانلود کارتون بن تن با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون بن تن با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Tara Strong, Paul Eiding, Meagan Moore, Dee Bradley Baker, Jim Ward ,…

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) ۴۹ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  فصل دوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) ۵۲ قسمت دوبله فارسی با فصل سوم
  فصل سوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) ۵۲ قسمت دوبله فارسی با فصل دوم
  فصل چهارم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) 33 قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۰۵ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  MQامتیاز از ۱۰ : ۷٫۱

فصل اول: شامل 49 قسمت

قسمت 1

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 92 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 92 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 106 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 31 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 123 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13و14

حجم : 203 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 60 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 61 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 131 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 129 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 132 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 128 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 128 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 114 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم و سوم: شامل 52 قسمت

قسمت 1

حجم : 64 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 26 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 25 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 21 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 66 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 62 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 40 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 71 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 71 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 68 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 63 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 67 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 62 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 67 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 73 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 99 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 60 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 37 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 69 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 60 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 61 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 62 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 68 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 59 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 57 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 57 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل چهارم: شامل 33 قسمت

قسمت 1 تا 3

حجم : 966 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4 تا 6

حجم : 985 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7 تا 12

حجم : 662 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13 تا 16

حجم : 638 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17 تا 20

حجم : 984 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21 تا 23

حجم : 988 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24 تا 26

حجم : 988 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27 تا 29

حجم : 430 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30 تا 33

حجم : 990 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود تیزر: شامل 2 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 6 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 6 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل اول: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

BEN TEN گفته :
جمعه , 3 آوریل 2020

سایت خیلی خیلی خیلی خوبی دارین 👍 اما اگه میشه به جز کیفیت 720 کیفیت های پایین تری هم بزارید با تشکر از مدیر سایت وسایر عوامل

پاسخ
Saeed گفته :
جمعه , 3 آوریل 2020

مشتی زیرنویساش کجاس؟

پاسخ
دانیال اکبری گفته :
چهارشنبه , 25 مارس 2020

شما نوشتید دوبله فارسی ولی این که زبان انگلیسی چرا مردمو سرکار بیزارید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 25 مارس 2020

دانیال اکبری عزیز;
دقت کنید. هر دو وجود داره.

پاسخ
free max گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

لطفا جواب بدید فصل 4 چی جوریه ترتیبشون از کجا دوست بن اومد گون کجاست لطفا جواب بدید

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

ببخشید آخه چرا قسمت ها تو زبان اصلی قاطی پاتیه مثلا بعضی از قسمت های فصل اول تو فصل دوم و سوم هست و یه چیز دیگه این که چرا تو بخش زبان اصلی همه قسمت ها نیستند؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

کدوم قسمت ها؟

پاسخ
محمد گفته :
سه‌شنبه , 17 مارس 2020

عالییی بود ممنون

پاسخ
هادی گفته :
شنبه , 14 مارس 2020

دوستان قسمت 11/13/14/40/41 درست نیست ترتیبشون

پاسخ
فاطمه گفته :
شنبه , 14 مارس 2020

باید بعد کدوم قسمت ها ببینیم؟؟

پاسخ
سهند گفته :
پنج‌شنبه , 12 مارس 2020

اگه میخواهید دانلود کنید روی دانلود نگه دارید اونجا مینویسد ذخیره پیوند یا دانلود لینک اون رو بزنید دانلود میشه
من و برادرم این انیمیشن رو دوست داریم این عالیه و طبیعیه مخصوصا فصل 1

پاسخ
باتیستا گفته :
پنج‌شنبه , 12 مارس 2020

عالیییییییییی

پاسخ
ابوالفضل گفته :
چهارشنبه , 11 مارس 2020

من عاشق این انیمیشن هستم و واقعا دوستش دارم

پاسخ
نیما گفته :
دوشنبه , 9 مارس 2020

چرا فصل اول دانلود نمیشه میره رو پخش انلاین

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 9 مارس 2020

از دانلودر استفاده کنید.

پاسخ
مصطفی گفته :
جمعه , 6 مارس 2020

ببخشید این سریال قدیمیه یا جدید؟

پاسخ
طاها اسفندیار گفته :
پنج‌شنبه , 27 فوریه 2020

آیا قسمت هی دیگری نیز وجود دارد که در اینجا نباشد؟

پاسخ
محمد گفته :
سه‌شنبه , 3 مارس 2020

اره تقزیبا خیلی از قسمت ها اینجا نیست باید تو سایت های دیگه دنبالش بگردی

پاسخ
حسام گفته :
دوشنبه , 24 فوریه 2020

سلام نظراتو که میخوندم میگفتن مشکل داره انگار قسمتا مث اینکه تکراری هس قسمتا یا صفحه سیاهه و… اینا برطرف شده؟بعد من میخوام زبان اصلی دانلود کنم میبینم که تعداد قسمتا کمتر از دوبله شدست الان قضیه چیه فایلای زبان اصلی کامل نیست یا دوبله ها تکراریه؟

پاسخ
هادی گفته :
شنبه , 14 مارس 2020

سلام،4فصل زبان اصلی درواقع فصل 1 دوبله هست دوست عزیز که 49 قسمت داره.

پاسخ
Ali گفته :
یکشنبه , 29 مارس 2020

دانلودش سخته

پاسخ
M.H.K گفته :
شنبه , 22 فوریه 2020

داداش گوون تو قسمت 10 دماغشو نمی تونست بکشه بالا
تو قسمت 11 قدرت ماورایی داره. خب اگه کامل نیست بگین ما مردم بدبخت حجم از سر راه اوردیم. قسمت چهل هم از اپارات گرفتین دوبله نداره.

پاسخ
هادی گفته :
شنبه , 14 مارس 2020

اره قسمت 11 درواقع قسمت 43 هست

پاسخ
محمد علی گفته :
شنبه , 22 فوریه 2020

سلام زیر نویسش کجاست

پاسخ
M.H.K گفته :
شنبه , 22 فوریه 2020

زیرنویس نداره گولم

پاسخ
Ali گفته :
شنبه , 22 فوریه 2020

باسلام خدمت سایت خوبتون.چرا درفصل4قسمت13تا16فقط 30دقیقه آخرش صفحه سیاهه؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 22 فوریه 2020

Ali عزیز;
سلام،متاسفانه تنها نسخه موجوده
در صورت تهیه فایل جدید جایگرین خواهد شد.

پاسخ
BEN 10 گفته :
پنج‌شنبه , 20 فوریه 2020

اقایون مطمعن باشم کامله
دانلود کنم؟

پاسخ
m.h.k گفته :
پنج‌شنبه , 20 فوریه 2020

داداش چه جوری فصل اول 13 قسمته شده 49 قسمت
لطفا جواب بدید

پاسخ
بدون نام گفته :
جمعه , 28 فوریه 2020

داداش اون مال سری اوله نابغه که بن تن 2005 هم است

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 17 فوریه 2020

سلام به همه تمام قسمت ها عالی بود دمتون گرم

پاسخ
Masih گفته :
یکشنبه , 16 فوریه 2020

بیشتر قسمت هاش رو نمیشه پیدا کرد ولی خوبه

پاسخ
محسن گفته :
یکشنبه , 16 فوریه 2020

فایل قسمت 29 از فصل دوم مشکل داره و اینکه لطفا اسم این سری از سریال رو هم بنویسید ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 17 فوریه 2020

محسن عزیز;
سلام، درست شد.

پاسخ
فاطمه گفته :
شنبه , 8 فوریه 2020

درست من یک دختر هستم ولی کارتون های اسپید را خیلی دوست دارم.

پاسخ
اسمم علی رضا است گفته :
چهارشنبه , 19 فوریه 2020

مگه بچه کوچکی

پاسخ
william گفته :
دوشنبه , 13 ژانویه 2020

it is realllllly great

پاسخ
کامیار گفته :
جمعه , 10 ژانویه 2020

خیلی خخخخخخخخخخخخخخخخخوب بود

پاسخ
erfan گفته :
پنج‌شنبه , 9 ژانویه 2020

خوب بود اگه میشه با کیفیت تر بزارید ممنون

پاسخ
Mahdi md گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

ورژن اصلیش (با زبان انگلیسی) رو تو سایت گذاشتن اون جدول سفیدها که کیفیتشون 720 پیکسله ولی خب دوبله یا زیر نویس نداره! ، جدول آبی ها دوبله شده ها هستن.

پاسخ
گفته :
شنبه , 1 فوریه 2020

بهتر از یک سایت دیگه دانلود کنیم

پاسخ
Mahdi md گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سلام
ورژن اصلیش (با زبان انگلیسی) که فقط فصل اول بن تن هست که خودش شامل چهار فصل میشه، کیفیت این نسخه 720 پیکسله ولی نه زیر نویس داره و نه دوبله هست و سانسور هم نشده، که توی جدول سفید رنگ می تونید اون رو دانلود کنید و اما بخش آبی، این بخش شامل همه ی فصل های بن تن هست که دوبله هستند اما کیفیت ندارند و سانسور شده هم هستند.

پاسخ
Naqib گفته :
چهارشنبه , 12 فوریه 2020

Mmnon

پاسخ
amir گفته :
سه‌شنبه , 7 ژانویه 2020

کاشکی کیفیت داشت

پاسخ
مهراب گفته :
پنج‌شنبه , 19 دسامبر 2019

چرت چراسازنش اینجوری میکنه فصل۴رم بچه میشه باید ازاونجایی که آزموس ساعت جدید داد ادامه میداشت عه

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

یعنی چه

پاسخ
مهدی گفته :
چهارشنبه , 8 ژانویه 2020

من خیلی دوست ارم خواهش میکنم فصل 5 و 6 بیارین خیلی دوست دارم بن تن

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 10 فوریه 2020

خیلی خیلی خوبه

پاسخ
نیما گفته :
دوشنبه , 10 فوریه 2020

خیلی خیلی خوبه

پاسخ
پارسا مهدوی گفته :
شنبه , 7 دسامبر 2019

سلام من این کارتون را دوست دارم

پاسخ
پارسامهدوی گفته :
شنبه , 7 دسامبر 2019

کارتون بن خیلی خوببود همه انراباید ان را ببینند

پاسخ
علی رضا گفته :
شنبه , 14 دسامبر 2019

بابا دستخوش

پاسخ
پارسا مهدوی گفته :
شنبه , 7 دسامبر 2019

سلام من ین کرتون رادوست داشتم

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 7 دسامبر 2019

پارسا
مهدوی

پاسخ
حسین گفته :
جمعه , 6 دسامبر 2019

چرا قسمتاش پشت سر هم نیست ، قسمتاش اشتباهی شده ، مثل این میمونه که قسمت یکو ببینی بعد بری ۸ رو ببینی

پاسخ
جواد گفته :
جمعه , 6 دسامبر 2019

خیلی خیلی خوب

پاسخ
حسن گفته :
پنج‌شنبه , 5 دسامبر 2019

خوب

پاسخ
کیارش گفته :
سه‌شنبه , 3 دسامبر 2019

اون قسمتی که شوالیه های ابدی بن رو به رویا میبرن و میخوان ساعتشو باز کنن فصل چند قسمت چنده هرکی میدونه بگه ممنون

پاسخ
پارسا گفته :
شنبه , 7 دسامبر 2019

عزیزم قسمت ۴۴

پاسخ
Azadi گفته :
یکشنبه , 24 نوامبر 2019

دوستان مرسی که جمع اوری کردید این همه قسمت ولی خدایش افتضاحه هر قسمتو از یه سایت یا دانلود مختلف اوردید بعضی قسمتا هم صداشون فرق میکنه هم اسم موجوداتشون سانسورم که عالیه اینقد اجباری گرفتنش فقط یادشون رفته مقنعه بذارن سر دخترا ههه

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 24 نوامبر 2019

تنها فایل دوبله ای بود که از این مجموعه پیدا کردم

در اینده صد در صد خیلی از مجموعه ها اختصاصی میشن و با کیفیت فعلا از فقط دارن جمع آوری میشن از سرار وب

پاسخ
wrdff گفته :
پنج‌شنبه , 20 فوریه 2020

عالی بود

پاسخ
عزت گفته :
پنج‌شنبه , 21 نوامبر 2019

ببخشید اونجایی که بن تن ۱۵ ساله شده و کبین هم بهشون ملحق میشه
)بن تن نیروی بی پایان)اون قیمتشو ندارید؟؟؟؟؟

پاسخ
Sadegh گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

سلام . انمیشن بن تن فقط چهار تا فصل داره

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

یه فصل ۵ هم داره که سری ساختش با این ۴ فصل متفاوته کمی
تمایل داری قرارش بدم

پاسخ
علیرضا گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

سلام کاشکیچند قسمت رو با هم می گذاشتین

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

الان ۴ فصل تکمیل اند

پاسخ
محمد متین گفته :
جمعه , 25 اکتبر 2019

چرا از قسمت۱۱تا۱۶ تکراریه

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 28 اکتبر 2019

فصل چند؟

پاسخ
اسمم علی رضا است گفته :
چهارشنبه , 19 فوریه 2020

به نضرمناز قسمت 33به بعد باید بگذارند

مگه بچه کوچکی

پاسخ
mr.p گفته :
دوشنبه , 21 اکتبر 2019

من متمعنم فصل ۴ ۲۷ تا سه قسمتیه که میشه ۸۱ قسمت نه ۳۳ قسمت

پاسخ
متین گفته :
جمعه , 25 اکتبر 2019

۸۲قسمت نه۸۱قسمت

پاسخ
mr.p گفته :
چهارشنبه , 30 اکتبر 2019

هر فلم ۳ تا هساب کردم دقیق نبود

پاسخ
mahyar گفته :
شنبه , 19 اکتبر 2019

سلام کلا چند فصل

پاسخ
محمد مهدی گفته :
یکشنبه , 13 اکتبر 2019

برای من قسمت ۲۴ تا ۲۶ نوشته در حال اپلود باید چکار کنم؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 13 اکتبر 2019

صبر کنید

فایلش مشکل داره
چندین بار اپلودش کردم اجرا نمیشه
صبر کنید تا فایل سالم رو پیدا کنم و جایگزین کنم

پاسخ
فرشاد گفته :
شنبه , 12 اکتبر 2019

آقا دمتون گرم خیلی حال کردم
تا حالا همیچین مجموعه ای ندیده بودم

پاسخ
mahan گفته :
پنج‌شنبه , 3 اکتبر 2019

سلام.از فصل اخر قسمت های ۲۴ تا ۲۹ تو قسمت لینک های دانلود نیست برام مینویسه در حال اپلود اما نمیاره لینک هاشون رو باید چکار کنم؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 4 اکتبر 2019

۲۷ تا ۲۹ اضافه شد

پاسخ
حامد گفته :
چهارشنبه , 2 اکتبر 2019

سپاس فراوان

پاسخ
شقایق گفته :
جمعه , 27 سپتامبر 2019

سپاس از اینکه لینک مستقیم گذاشتین ♡

پاسخ
تک دانلود گفته :
چهارشنبه , 25 سپتامبر 2019

سلام دوست عزیز، منبع رو هم ذکر کنید بد نیست! 🙂

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , 25 سپتامبر 2019

takedownload

هیچی مال ما نیست

تیم ما فقط جمع آوری و آپلود میکنه

کار ما ساخت دانلود سریع و راحته “دانلود اسپید” یعنی همین

پاسخ
Amir pierce گفته :
دوشنبه , 9 سپتامبر 2019

کیفیت افتضاحه

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 6 سپتامبر 2019

یعنی تماشا که علامت ناراستی

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 6 سپتامبر 2019

یعنی تماشا که علامت راندید

پاسخ
محمدرضا گفته :
دوشنبه , 2 سپتامبر 2019

آیا این سانسور شدست یا نشده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 3 سپتامبر 2019

نمیدونم

پاسخ
alireza گفته :
یکشنبه , 1 سپتامبر 2019

همشون رو تو یک فایل زیپ بریزید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 1 سپتامبر 2019

بابا دونه دونه دانلود بزن

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 14 سپتامبر 2019

نمیشه بابا این هگه قسمت لطفا بزارید همشو تو ی فایل

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 14 سپتامبر 2019

نمیشه بابا این همه قسمت لطفا بزارید همشو تو ی فایل

پاسخ
dark گفته :
جمعه , 30 آگوست 2019

واقعا عالی بود.خاطراتم دوباره زنده شد.لطفا فصل ۳رو هرچه سریتر قرار بدید.ممنون

پاسخ
دریا نیایش شریفیان گفته :
جمعه , 15 نوامبر 2019

کارتون بن تن بهترین کارتونیست که من دیدم هرمی که با نظر من موافق نباشه ادم آهمقی است😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😻😻😻👏👏⁦✌️⁩⁦✌️⁩⁦✌️⁩👌👌👌💪👍👍👍👍👍🙏🤛🤜

پاسخ
سجاد گفته :
جمعه , 30 آگوست 2019

سلام . خسته نباشید . ببخشید فصل ۳ و ۴ را کی قرار میدین ؟؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 31 آگوست 2019

فصل دو و سه با هم بودن

فصل ۴ و ۵ رو سعی میشه تا ۱۵ شهریور قرار بگیرن

پاسخ
Sajad گفته :
جمعه , 30 آگوست 2019

سلام ببخشید همه قسمت ها قرار داده شده ؟؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 31 آگوست 2019

خیر

پاسخ
hmahmad گفته :
پنج‌شنبه , 29 آگوست 2019

فصل ۳کی میزارین

پاسخ
Parya گفته :
سه‌شنبه , 27 آگوست 2019

خیلی ممنونم با این که کیفیت بالایی نداشت اما لینک دانلودش خیلی راحت و خوب بود . واقعا ممنون

پاسخ
mohammad گفته :
پنج‌شنبه , 26 سپتامبر 2019

نام شما چیست

پاسخ
Saeed گفته :
دوشنبه , 26 آگوست 2019

سلام مرسی بابت زحمتاتون. کل سریال رو کی قرارمیدید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 31 آگوست 2019

تا قبل از پایان شهریور این پست تکمیل خواهد شد
سعی میکنم همه ی سینمایی هاش هم اضافه کنم براتون

پاسخ
اسغر گفته :
دوشنبه , 26 آگوست 2019

دست شما بی بلا ایشالا برین کربلا بسکه این سایتتون عالیه

پاسخ
Saeed گفته :
دوشنبه , 26 آگوست 2019

سلام مرسی بابت زحمتاتون.کل سریال رو کی قرارمیدید؟

پاسخ
علی هنری گفته :
دوشنبه , 26 آگوست 2019

دست شما بی بلا ایشالا برین کربلا بسکه این سایتتون عالیه

پاسخ
ali گفته :
یکشنبه , 25 آگوست 2019

ممنون سایت خیلی عالیه

پاسخ
ابوالفضل گفته :
جمعه , 23 آگوست 2019

بابا سایتتون عالیه حرف نداره ما که حال کردیم ایشاالله بقیه ام حال کنن
دست شما درد نکنه

پاسخ
مهدی گفته :
دوشنبه , 12 آگوست 2019

خیلی خوبه

پاسخ
ریحانه گفته :
سه‌شنبه , 6 آگوست 2019

ببخشید ایا سان…ور شده است؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 27 آگوست 2019

نمیدونم بخدا

پاسخ
farhan گفته :
جمعه , 26 جولای 2019

غصل دوم اصن با فصل سوم قاطی کردین فصل دوم alien force هست فصل سوم ultimate alien قاطی پاتی گذاشتین اصن اشتباس

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 26 جولای 2019

کلاََ بعدن پستش رو یه آپدیت اساسی میکنم

پاسخ
arad گفته :
شنبه , 13 جولای 2019

سلام نظر قبلی که فرستادم رو خوندین؟ پیگیری کردین؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 13 جولای 2019

arad عزیز؛

مرسی بابت ارسال قسمت ها

به مرور زمان انجام خواهد شد

پاسخ
arad گفته :
دوشنبه , 8 جولای 2019

سلام . ممنون که گذاشتین ، من بن تن رو با کیفیت خیلی بالا و بدون سانسور با زبان اصلی دارم . اگه براتون بفرستم میتونین زحمت سینک کردنش با صوت دوبله رو بکشین؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 8 جولای 2019

بفرستین ما پیگیری میکنیم

پاسخ
Amir Gamer گفته :
شنبه , 17 آگوست 2019

سایت بسیار عالی هست و همه قسمت ها رو با کیفیت خوب و حجم کم در اختیار گذاشته عالیه

پاسخ
علی گفته :
جمعه , 5 جولای 2019

سایتتون حرف نداره ممنون از زحمات بی دریغ شما

پاسخ
محمد گفته :
پنج‌شنبه , 27 ژوئن 2019

چرا تمام قسمت هارا به صورت فایل فشور ده نمیدهید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 27 ژوئن 2019

چون خیلی ها توان دانلود فایل های حجیم رو ندارن و دوست دارن سریع تر قسمتی که میخوان رو ببینن

پاسخ
Tk گفته :
یکشنبه , 9 ژوئن 2019

این که الان گذاشتید دوبله شبکه پنج؟؟ یا دوبله موسسه؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 13 ژوئن 2019

فکر کنم از هر دو تا باشه

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
سه‌شنبه , 4 ژوئن 2019

ببخشید کارتن بن تن رو با چه کیفیتی قرار داداید ۷۲۰ یا ۴۸۰ یا ۱۰۸۰…..

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , 5 ژوئن 2019

علیرضا رضایی نژاد عزیز;

با کیفیت DVD-Rip

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
چهارشنبه , 5 ژوئن 2019

ممنون

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
سه‌شنبه , 4 ژوئن 2019

ببخشید کارتن بن تن رو با چه کیفیتی قرار داداید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , 5 ژوئن 2019

این کامنت قیلاََ پاسخ داده شده

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد عزیز گفته :
سه‌شنبه , 6 آگوست 2019

کیفیت کارتون بن تن عالی ۷۲۰p

پاسخ
رضا گفته :
دوشنبه , 3 ژوئن 2019

عالی

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
شنبه , 1 ژوئن 2019

متشکرم که به نظر همه کاربر ها احترام می گذارید لطفا کارتن تیتانا رو هم کل قسمتاش و بن تن هم بیشتر قسمت هاش و آیا این فصل اول بن تن که گذاشتید و …

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 1 ژوئن 2019

سید علیرضا رضایی نژاد عزیز;
تا جایی که ممکن باشه اورجینال قرار خواهد گرفت

تیتان هم انشالله بزودی

پاسخ
علی گفته :
سه‌شنبه , 12 نوامبر 2019

چرا فصل ۴ ۳ قسمتش ۹۰۰ مگابات است

پاسخ
دریا نیایش شریفیان گفته :
جمعه , 15 نوامبر 2019

عاااااااااااااااااالللللللللللللییییییییییییییسسسسسسسسستتتتتتتتتتتت😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

پاسخ
Shadmehr گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

بدون سانسور؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

خیر

پاسخ
abbas گفته :
شنبه , 29 فوریه 2020

سلام
یعنی سانسور شده؟ بله یا خیر

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 29 فوریه 2020

بله

پاسخ