دانلود کارتون ایکیوسان با کیفیت عالی

کارتون ایکیوسان

دانلود مجموعه کامل کارتون ایکیوسان با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون ایکیوسان با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Hideo Furusawa , Kimio Yabuki , Tetsuo Imazawa

 • صداپیشگان :

  فریبا شاهین‌مقدم(ایکیوسان) ، ناصر نظامی(شین‌سه) ، عباس نباتی و استاد اکبر منانی (ژنرال) ، داوود شعبانی نصر(یکی از شاگردان استاد) ، رزیتا یاراحمدی(سایو) ، مریم شیرزاد(یایویی) ، ژیلا اشکان(مادر ایکیوسان) ، پرویز نارنجی‌ها و سیامک اطلسی(پدر یایویی) …..

 • تعداد قسمت ها :

  ۱۰ (شبکه ۲) + ۷۷ قسمت دوبله با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۷۵

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه) + ۲۰۰ مگابایت قسمت های با کیفیت

 • کیفیت :

  TVRip 488p.avi , TVRip 576p.mp4

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۷۷ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۹

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۰

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۲

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۳

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۴

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۵

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۷

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت پایین و ضبط شده از شبکه دو

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۳۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

محمد گفته :
جمعه , ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

سلام. میخواستم ببینم قسمتی که اکیوسان یک فرفره ای درست میکنه که موقع چرخیدن شکل‌هایی را نشون میده کدام قسمت است ممنونم از سایت خوب و مشکل گشای😆😆

پاسخ
Shengu گفته :
پنج شنبه , ۱۸ مهر ۱۳۹۸

من فکر می کنم کانال آموزش همه قسمت های دوبله شده این کارتون رو پخش نکرده مثلا قسمت فرفره رو من خوب یادمه که در بچگیم دیدم ولی بین این قسمت ها نبود. این کارتون در واقع ۲۹۶ قسمت ۲۵ دقیقه ای یه.کارتون سندباد هم که تو تلویزیون دوباره پخش شد بعضی از قسمت های دوبله شده اش رو پخش نکردن ولی تو این سایت خوشبختانه کاملش رو گذاشتن اون هم دو زبانه

پاسخ
ناشناس گفته :
سه شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

سلام وافعا جای تشکروقدردانی دارد ابن سایت بسیار بسیار جالب وزیبا از زحمات شما کمال تشکررا دارم تمامی کارتونها ما را به زمان کودکیمان برد وتمام خاطرهامون زنده شد واقعا خسته نباشید سپاسگذارم کریم محمدی. ازشیراز

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

ناشناس عزیز;
سلام
از لطف شما سپاسگزاریم

پاسخ
ناشناس گفته :
سه شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

سلام وافعا جای تشکروقدردانی دارد ابن سایت بسیار بسیار جالب وزیبا از زحمات شما کمال تشکررا دارم تمامی کارتونها ما را به زمان کودکیمان برد وتمام خاطرهامون زنده شد واقعا خسته نباشید سپاسگذارم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه شنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

ناشناس عزیز;
سلام
از لطف شما سپاسگزاریم

پاسخ
سامی گفته :
شنبه , ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

بسیار عالی بود. ممنون از سایت خوبتون و بخاطر زحماتتون.

پاسخ
ناصر گفته :
دوشنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

گود

پاسخ
Mehdi گفته :
دوشنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

یادش بخیر

پاسخ
علی گفته :
پنج شنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

سلام با تشکر از سایت خوبتون لطفا یه زمان واسه آپلود کامل ۷۷ قسمت بدین با تشکر

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

علی عزیز;
قرار گرفت

پاسخ
زهرا گفته :
شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

فیلم ایکیوسان بهترین خاطره زندگیم که ازدیدنش سیرنمی شم..تشکرمی کنم

پاسخ