دانلود کارتون ایکیوسان با کیفیت عالی

کارتون ایکیوسان

دانلود مجموعه کامل کارتون ایکیوسان با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون ایکیوسان با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Hideo Furusawa , Kimio Yabuki , Tetsuo Imazawa

 • صداپیشگان :

  فریبا شاهین‌مقدم(ایکیوسان) ، ناصر نظامی(شین‌سه) ، عباس نباتی و استاد اکبر منانی (ژنرال) ، داوود شعبانی نصر(یکی از شاگردان استاد) ، رزیتا یاراحمدی(سایو) ، مریم شیرزاد(یایویی) ، ژیلا اشکان(مادر ایکیوسان) ، پرویز نارنجی‌ها و سیامک اطلسی(پدر یایویی) …..

 • تعداد قسمت ها :

  ۱۰ (شبکه ۲) + ۷۷ قسمت دوبله با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۷۵

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه) + ۲۰۰ مگابایت قسمت های با کیفیت

 • کیفیت :

  TVRip 488p.avi , TVRip 576p.mp4

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۷۷ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۹

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۰

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۲

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۳

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۴

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۵

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۷

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت پایین و ضبط شده از شبکه دو

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۳۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

ناصر گفته :
دوشنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

گود

پاسخ
Mehdi گفته :
دوشنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

یادش بخیر

پاسخ
علی گفته :
پنج شنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

سلام با تشکر از سایت خوبتون لطفا یه زمان واسه آپلود کامل ۷۷ قسمت بدین با تشکر

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

علی عزیز;
قرار گرفت

پاسخ