ژانر: Animation

| نسخه دوبله فارسی و دو زبانه قرار گرفت |

دانلود کارتون انجلز فرندز با کیفیت عالی

کارتون انجلز فرندزAngels Friends

دانلود مجموعه کامل کارتون انجلز فرندز با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل انجلز فرندز با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  N/A

 • بازیگران :

  Liza Jacqueline, Summer Crockett Moore, Lisa Ortiz, Serra Hirsch

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۵۲ قسمت دوبله فارسی
  فصل دوم = ۵۲ قسمت زبان اصلی به همراه زیرنویس فارسی (قسمت های ۴۶ و ۴۹ تا ۵۲ فعلا موجود نیست)
  سینمایی = یه سینمایی یک ساعته منتشر شده در تابستان

 • سال تولید :

  ۲۰۰۸ , توسط کشور : Italy

 • میانگین حجم هر قسمت :

  xxx مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۱۲ دقیقه دقیقه)

 • کیفیت :

  امتیاز از ۱۰ : ۷٫۵

 

فصل اول:شامل ۵۲ قسمت دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۱۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۲۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۱۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۱۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۱۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۱۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۲۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۱۲۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم: شامل ۵۲ قسمت زبان اصلی

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۳ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۴۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۴۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

۳۸ رو هنوز پیدا نکردم

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۵۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۴۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

۴۶ رو هنوز پیدا نکردم

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

داره اپلود میشه بقیه ش

سینمایی

نام انگلیسی: ANGEL’S FRIENDS THE MOVIE SUNNY COLLEGE

کیفیت ۷۲۰p-HDRip

حجم : ۵۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

فریده گفته :
جمعه , ۱۷ آبان ۱۳۹۸

سلام چرا خطای ۴۰۳ می ده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۱۸ آبان ۱۳۹۸

کدومش؟

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , ۱۷ آبان ۱۳۹۸

بببخشید فصل ۲ و دوبله نمی کنید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۱۸ آبان ۱۳۹۸

پیدا نکردم دوبله شو

پاسخ