ژانر: Animation

| زیرنویس فارسی قسمت 52 فصل 2 اضافه شد |

دانلود کارتون انجلز فرندز با کیفیت عالی

کارتون انجلز فرندز Angels Friends

دانلود مجموعه کامل کارتون انجلز فرندز با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل انجلز فرندز با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  N/A

 • بازیگران :

  Liza Jacqueline, Summer Crockett Moore, Lisa Ortiz, Serra Hirsch

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۵۲ قسمت زبان اصلی ۵۲ قسمت دوبله فارسی
  فصل دوم = ۵۲ قسمت زبان اصلی به همراه زیرنویس فارسی
  سینمایی = یه سینمایی یک ساعته منتشر شده در تابستان

 • سال تولید :

  ۲۰۰۸ , توسط کشور : Italy

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۱۲ دقیقه دقیقه)

 • کیفیت :

  480pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۵

 

لینک دانلود: شامل 52 قسمت

قسمت 1

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

قسمت 31

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 116 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 123 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود 360 فصل 1و2: شامل 105 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 53

حجم : 331 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 54

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 55

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 56

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 57

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 58

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 59

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 60

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 61

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 62

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 63

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 64

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 65

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 66

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 67

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 68

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 69

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 70

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 71

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 72

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 73

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 74

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 75

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 76

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 77

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 78

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 79

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 80

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 81

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 82

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 83

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 84

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 85

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 86

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 87

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 88

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 89

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 90

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 91

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 92

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 93

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 94

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 95

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 96

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 97

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 98

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 99

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 100

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 101

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 102

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 103

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 104

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 105

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

لینک دانلود 480 فصل دوم: شامل ۵۲ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۳ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت 1

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

سینمایی

نام انگلیسی: ANGEL’S FRIENDS THE MOVIE SUNNY COLLEGE

کیفیت ۷۲۰p-HDRip

حجم : ۵۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

مرینت گفته :
پنج‌شنبه , 21 می 2020

واقعا دوست داشتم خیلی قشنگ بود خبری از فصل ۳ نیست چون خیلی ازش گذشته اگه میخواستن درستش کنن باید تا الا صد دفعه میکردن
فقط این فیلم سینمایی یه ادامه ی همیناست

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 14 می 2020

یبخشید این انیمشین فصل سه نداره؟
یا تولید نمیشه؟

پاسخ
هلنا گفته :
شنبه , 16 می 2020

اگه تاریخ رو فهمیدی به منم بگو

پاسخ
الینا گفته :
شنبه , 9 می 2020

ببخشید میشه لطفا زیرنویس های قسمت های 49 , 50 , 51 و 52 رو بزارید

پاسخ
الف گفته :
شنبه , 9 می 2020

لطفا یا فصل دو رو دوبله کنید یا واسه فصل یک زیرنویس بزارید

پاسخ
hinata گفته :
جمعه , 8 می 2020

ببخشید خبر از فصل 3 ندارید؟ میاد، نمیاد این همه وقت گذشته….

پاسخ
راف گفته :
چهارشنبه , 6 می 2020

میشه بگید کی زیرنویس بقیه قسمت هارو می زارید لطفاً خواهش میکنم روزش رو بگید من این کارتون رو خیلی دوست دارم و دلم میخواد بقیه قسمت هاشم با زیرنویس ببینم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 6 می 2020

دقیقاً نمیدونم کی. ولی میذاریم.

پاسخ
مری گفته :
جمعه , 8 می 2020

میشه بگید زیرنویس قسمت های اخر رو هنوز ننوشتید یا نوشتید ولی فعلا نمیزارید

پاسخ
لبخند گفته :
سه‌شنبه , 28 آوریل 2020

فصل اول زیرنویس فارسی نداره؟

پاسخ
زواری گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

فصل دو را دوبله کنید

پاسخ
االنا گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

نمیشه زیرنویسو اورد وای خدا دارم دیوونه میشم

پاسخ
النا گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

چرا برای فصل دوم که می‌خوام ببینم میزنم رو زیر نویس نمیاد وقتی میزنم رو لینک مستقیم میاد اما با زبان اصلی و اصلا زیر نویس نداره

پاسخ
مریم گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

سلام دانلود اسپید چرا زیرنویس قسمت ۴۶ و ۴۸ به بالا رو ندارید؟لطفا پاسخ بدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

مریم عزیز;
سلام، بزودی اضافه میشه…

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

ببخشید کسی میدونه قسمتی که راف و سلفوس بهم قول میدن قسمت چنده
چرا فصل دوم 46 قسمت زیر نویس نداره

پاسخ
y گفته :
سه‌شنبه , 5 می 2020

باید سینمایی مدرسه تابستونی را نگاه کنید

پاسخ
سارا گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

سلام با کمک شما توانستم زیر نویس رو بیارم خیلی ممنون از شما

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

موفق باشید.

پاسخ
سارا گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

سلام با کمک شما و تلاش خودم توانستم زیر نویس هارو بیارم. خیلی ممنون🙏🙏😽

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

خیر بلد نیستم دانلود اسپید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

خب، پس بیخیال دیدن این سریال بشین.

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

بله

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

نحوه استفاده از زیرنویس رو بلدین؟

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

خیر بلد نیستم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

ویدیوی قسمت مورد نظرتون رو پلی کنید.
فایل زیرنویس همون قسمت رو با موس بکشین داخل پلیر.
***تمام شد***

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

چطوری نمیشه اصلا

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

چطوری نمیشه؟؟؟؟

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

خب بلد نیستم چیکار کنم

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

خیر بلد نیستم اصلا چیکار کنم

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

خیر بلد نیستم دانلود اسپید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

بلدین فایل zip رو اکسترکت کنید؟

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 18 آوریل 2020

ببخسید چرا زیر نویس قسمت یک برای قسمت دوم فصل دوم میاد؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 19 آوریل 2020

سلام، تست شد. درست بود.
بیشتر دقت کنید…

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

من برنامه ی potplayer رو نصب کردم ولی زیر نویس نداره کمک کنید دانلود اسپید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

سارا عزیز;
زیرنویس هارو دانلود کردین؟

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۳ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی
پاسخ
سا ا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

بله

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

توضیح بدین؟

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

من اصلا نمی دونم چطوری زیر نویس رو بیارم راهی که شما گفتین نمی دونم چیکار کنم

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

لطف کنید بگید چطوری زیر نویس بیارم
ما من زیر نویس نداره

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 13 آوریل 2020

چرا فصل دومش نه زیر نویس داره نه دوبله

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 13 آوریل 2020

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۳ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی
پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

میشه فصل ۱ حجمش رو یکم بیارید پایین خیلی حجمش بالا هست

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

خیر.

پاسخ
... گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

سلام ببخشید میشه بگید فصل ۳ کی میاد؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

آخرین قسمت این سریال حدود 10 سال پیش پخش شده.
بنابراین ممکنه اصلاً ادامه ندن.

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

سلام به همه از کارتونتون خیلی خوشم اومد لطفا فصل دو رو هم دوبله کنید و با کیفیت بالا بگذارید و اینکه فصل سوم کی میاد با تشکر

پاسخ
پارسا گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

چجوری زیر نویس رو به ویدیو اضافه کنیم

پاسخ
سارا گفته :
پنج‌شنبه , 9 آوریل 2020

به نظر من اگه فصل 2 با دوبله فارسی بود بهتر می شد ولی بازم ممنون از لطف شما

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 9 آوریل 2020

ببخشید ولی فصل اولش رووقتی دانلود میکنم صوت نداره صدای حرفاشم نمیاد فقط تصویرداره باید چکارکنم خواهش میکنم کمکم کنید من عاشق این کارتونم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 9 آوریل 2020

ناشناس عزیز;
سلام، تست شد. سالم بود. برای تماشای بی مشکل پلیرتون رو آپدیت کنید و یا پلیر زیر رو دانلود بفرمایید.
لینک: PotPlayer

پاسخ
آوا گفته :
پنج‌شنبه , 9 آوریل 2020

به نظر من خيلي عالي بود براي من زيرنويس اومده
فقط منتظر فصل سه هستم

پاسخ
Setareh گفته :
پنج‌شنبه , 7 می 2020

میشه بگی چطوری زیرنویسا واست اومدن؟

پاسخ
S گفته :
یکشنبه , 5 آوریل 2020

فصل 3 کی میاد ؟؟؟؟

پاسخ
Raha گفته :
یکشنبه , 5 آوریل 2020

خیلی خیلی ممنونم نمی دونم چجوری ازتون تشکر کنم که کل این کارتون رو گذاشتید فقط میشه خواهش کنم که فصل ۲ رو هم به صورت دوبله بزارید🙏🙏

پاسخ
علیرضا گفته :
پنج‌شنبه , 2 آوریل 2020

میشه یه لینک بزارید که کل فیمتای فصل 1 و 2 رو یدفه دانلود کنه اخه دونه دونه خیلی طول میکشد

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 2 آوریل 2020

علیرضا عزیز;
سلام، در IDA یا IDM از گزینه “download all links” استفاده کنید.

پاسخ
هستی گفته :
سه‌شنبه , 31 مارس 2020

😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

پاسخ
B گفته :
پنج‌شنبه , 26 مارس 2020

فصل ۳ کی میاد؟

پاسخ
Ghazaleh گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

برای من که فصل دو زیر نویس نداره

پاسخ
Ghazaleh گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

برای من که نه فصل یک و نه فصل دو هیچ کدوم زیر نویس نداره

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

چرا فصل دو رو نمیاره ؟

پاسخ
pria گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

چرا سایت خراب شدد

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

متاسفانه مشکل از سروره. تا ساعاتی دیگه رفع میشه.

پاسخ
marinatte گفته :
دوشنبه , 16 مارس 2020

من مرینتم خب ببین نداره باید بیاد اگه داشت خبرت میکنم آدرینا یه سینمایی هم تابستان میاد خوشحال باش با من دوست شو اگه دوست داری ها آدرینا برات هر کارتونی دوست داشتی دوبله فارسی زیرنویس انگلیسی با هر زبون تر جمه میکنم سایت ندارم ها کارتون و برام بفرست صدا ضبط میکنم وقتی دوست شدیم برات میفرستم آدرینا من

پاسخ
بیتا گفته :
یکشنبه , 15 مارس 2020

چرا واسه من فصل 2 زیرنویس نمی یاد؟

پاسخ
آدرینا گفته :
دوشنبه , 9 مارس 2020

کجا میشه دوبله فارسی فصل دوم رو پیدا کرد لطفا خیلی زود جواب بدید.

پاسخ
marinatte گفته :
دوشنبه , 16 مارس 2020

سلام خوبی

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 6 مارس 2020

برای من زیرنویس نمیاره باید چه کاری انجام بدم لطفا جواب بدید😣😢

پاسخ
فاطمه گفته :
پنج‌شنبه , 26 مارس 2020

سلام گلم
فيلمو دان كن
زيرنويسشم برا فصال دو همينجا داره لينكشو دان كن
هر دوتا رو هم نام كن ينى فايل mp4
و فايل زير نويستو كه برا همون قسمت مثلا بزار ang17
بعد كه هم نام كرديشون توى برنامه ى km player فايل فيلمتو باز كن بعد بيا بيرون برنامه رو ببند دوباره فايل زيرنويستو تو همون برنامه باز كن و بزن روى فايل فيلمت اينجورى زيرنويس برات باز ميشه

پاسخ
علی گفته :
سه‌شنبه , 7 آوریل 2020

کسایی که مثل من ایفون دارن از برنامه داکتمنت و vlcاستفاده کنن

پاسخ
سارا گفته :
شنبه , 11 آوریل 2020

میشه بیشتر راهنمایی کنی

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 5 مارس 2020

برای من زیرنویس چرا نمیاره

پاسخ
آیدا گفته :
پنج‌شنبه , 5 مارس 2020

سلام خیلی خوبه اما من هرچه تلاش کردم فصل دوم را با دوبله فارسی ببینم نشد لطفا کمکم کنید

❤❤❤❤

پاسخ
آیدا گفته :
سه‌شنبه , 3 مارس 2020

عالی ادم 100 بار هم ببینه سیر نمیشه❤

پاسخ
Raha گفته :
شنبه , 4 آوریل 2020

خیلی عالیه فوق العادس منو یاد بچگیام میندازه

پاسخ
آوا گفته :
جمعه , 10 آوریل 2020

براي من تا قسمت ٤٦ زيرنويس مياد
چيكار بايد بكنم ؟؟؟
لطفا جواب بديد

پاسخ
کامی گفته :
دوشنبه , 2 مارس 2020

سلام دوستان
فصل 2 چند قسمت آخر زیرنویس نداره؟ آیا می گذارید؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 2 مارس 2020

کامی عزیز;
سلام، فعلاً خیر، انشاالله در آینده نزدیک…

پاسخ
کامی گفته :
سه‌شنبه , 3 مارس 2020

ممنونم از زحماتتون. من و خواهر زاده ام منتظر می مونیم. انشالله

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 6 مارس 2020

زیرنویس چه جوری میاد

پاسخ
مبینا گفته :
دوشنبه , 24 فوریه 2020

من دانلود کردم اما زیرنویس نداره

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 13 فوریه 2020

سلام ببخشید میشه بگید چطوری باید از زیرنویس فصل ۲ استفاده کرد من زیرنویسش رو دانلود کردم اما الان نمیدونم باید چیکار کنم

پاسخ
کیا گفته :
پنج‌شنبه , 13 فوریه 2020

سلام این سریال فصل سوم نداره

پاسخ
حانیه گفته :
یکشنبه , 2 فوریه 2020

واقعا دستتون درد نکنه فوق العاده است . ممنون. لطفا فصل ۳ رو هم بزارید .

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 2 فوریه 2020

هنوز تولید نشده

پاسخ
... گفته :
پنج‌شنبه , 9 آوریل 2020

پس کی میشه:(

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 30 ژانویه 2020

سلام چرا پخش انلاین نداره

پاسخ
# گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سلام فصل اول زبان اصلی اگ میشه بزارید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

اضافه شد.

پاسخ
شانار گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

سلام قسمت ۳۰ فصل اول مشکل داره فقط تا هفت دقیقه اولش هست ، بقیش اجرا نمیشه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

شانار عزیز;
سلام، زبان اصلی قسمت 30 اضافه شد.

پاسخ
یامین گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

ببخشید این کارتون فصل3 داره؟

پاسخ
پارمیس گفته :
پنج‌شنبه , 16 ژانویه 2020

فصل 3 رو کی میزارید

پاسخ
پرنیان گفته :
سه‌شنبه , 14 ژانویه 2020

خیلی عالی بود لیدی باگ فصل 4کی مید

پاسخ
آری گفته :
یکشنبه , 23 فوریه 2020

مثل اینکه پاییز سال دیگه 4 و 5 میاد

پاسخ
مهلا گفته :
چهارشنبه , 8 ژانویه 2020

وای من قبل از میراکلس اینو میدیدم
حرف نداشت
داستانش جذابیت داره
اما ازش نا امید شدم چسبیدم به میراکلس
به هر حال عالیه ممنونم دانلود اسپید

پاسخ
N.sh گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

از قسمت ۲ به بعد هیچ صدا نداره چرا؟؟؟

پاسخ
💖p💖 گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

سلام ببخشید این کارتون فصل ۳ هم داره یا کلا تموم شد آخه یجوری تموم شد که انگار تموم نشده و هنوز ادامه داره به هر حال اگه فصل ۳ هم داشت و پیداش کردید بذارید لطفا

پاسخ
مریم گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

سلام ممنون بخاطر زحماتتون ولی حس میکنم اگه با دوبله ی پرشین تون میگرفتید بهتر بود

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 20 دسامبر 2019

خیلی عالی، فقط فصل ۲ رو فارسی کنید.
😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 12 دسامبر 2019

سلام این سریال فقط یک سینمایی داره

پاسخ
مهتاب گفته :
جمعه , 13 دسامبر 2019

آره

پاسخ
مهتاب گفته :
سه‌شنبه , 10 دسامبر 2019

سلام کیفیت قسمت های که گذاشتید خیلی بده اگه مدیر سایت دوست داشته باشنید من میتونم کل فصل های این کارتون رو به همراه سینمایی که داره باکیفیت خوب براشون ارسال کنم فقط این که زبان اصلی هست و نیاز به زیرنویس فارسی داره مدیر اگه خواستید بگید تا من لینک تمام قسمت هارو براتون ارسال کنم چون کیفیتی که شما گذاشتید خیلی بده ..

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 10 دسامبر 2019

به این آی دی تلگرام @mehdiskan پیام بدید

پاسخ
رقی گفته :
سه‌شنبه , 17 مارس 2020

میتونید برای من فصل ۲ رو با زیرنویس بفرستید این سایت زیرنویسش برای من نمیاره

پاسخ
ارین گفته :
پنج‌شنبه , 28 نوامبر 2019

سللام مدیر سایت من قسمت۳۸فصل۲ پیدا کردم چطوری بفرستم براتون ممنون میشم جواب بدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 28 نوامبر 2019

ارین عزیز;
سلام، لطفا به ایمیل زیر بفرستید.
نشانی: downloadspeed.ir@gmail.com

پاسخ
ایدا گفته :
شنبه , 16 نوامبر 2019

ببخشید چرا صدا یا خیلی جلوتر از تصویره یا خیلی عقب

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 17 نوامبر 2019

تنها فایل دوبله ی موجوده

در کدوم قسمت دچار این اختلال شدید

پاسخ
ناشناس گفته :
چهارشنبه , 12 فوریه 2020

دقیقا

پاسخ
فریده گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

سلام چرا خطای ۴۰۳ می ده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 9 نوامبر 2019

کدومش؟

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

بببخشید فصل ۲ و دوبله نمی کنید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 9 نوامبر 2019

پیدا نکردم دوبله شو

پاسخ
مرینت گفته :
دوشنبه , 18 می 2020

عالی بود من که خیلی خوشم اومد
تازه زیر نویس هاشم خیلی خیلی عالی بودن
خیلی ممنون

پاسخ