ژانر: Animation

| نسخه انگلیسی فصل 1 اضافه شد |

دانلود کارتون انجلز فرندز با کیفیت عالی

کارتون انجلز فرندزAngels Friends

دانلود مجموعه کامل کارتون انجلز فرندز با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل انجلز فرندز با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  N/A

 • بازیگران :

  Liza Jacqueline, Summer Crockett Moore, Lisa Ortiz, Serra Hirsch

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۵۲ قسمت زبان اصلی ۵۲ قسمت دوبله فارسی
  فصل دوم = ۵۲ قسمت زبان اصلی به همراه زیرنویس فارسی
  سینمایی = یه سینمایی یک ساعته منتشر شده در تابستان

 • سال تولید :

  ۲۰۰۸ , توسط کشور : Italy

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۱۲ دقیقه دقیقه)

 • کیفیت :

  480pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۵

 

لینک دانلود: شامل 52 قسمت

قسمت 1

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

قسمت 31

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 116 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 123 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود 360 فصل 1و2: شامل 105 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 53

حجم : 331 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 54

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 55

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 56

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 57

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 58

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 59

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 60

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 61

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 62

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 63

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 64

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 65

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 66

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 67

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 68

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 69

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 70

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 71

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 72

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 73

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 74

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 75

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 76

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 77

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 78

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 79

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 80

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 81

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 82

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 83

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 84

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 85

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 86

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 87

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 88

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 89

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 90

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 91

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 92

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 93

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 94

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 95

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 96

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 97

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 98

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 99

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 100

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 101

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 102

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 103

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 104

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 105

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

لینک دانلود 480 فصل دوم: شامل ۵۲ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۳ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت 1

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

سینمایی

نام انگلیسی: ANGEL’S FRIENDS THE MOVIE SUNNY COLLEGE

کیفیت ۷۲۰p-HDRip

حجم : ۵۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

# گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سلام فصل اول زبان اصلی اگ میشه بزارید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

اضافه شد.

پاسخ
شانار گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

سلام قسمت ۳۰ فصل اول مشکل داره فقط تا هفت دقیقه اولش هست ، بقیش اجرا نمیشه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

شانار عزیز;
سلام، زبان اصلی قسمت 30 اضافه شد.

پاسخ
یامین گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

ببخشید این کارتون فصل3 داره؟

پاسخ
پارمیس گفته :
پنج‌شنبه , 16 ژانویه 2020

فصل 3 رو کی میزارید

پاسخ
پرنیان گفته :
سه‌شنبه , 14 ژانویه 2020

خیلی عالی بود لیدی باگ فصل 4کی مید

پاسخ
مهلا گفته :
چهارشنبه , 8 ژانویه 2020

وای من قبل از میراکلس اینو میدیدم
حرف نداشت
داستانش جذابیت داره
اما ازش نا امید شدم چسبیدم به میراکلس
به هر حال عالیه ممنونم دانلود اسپید

پاسخ
N.sh گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

از قسمت ۲ به بعد هیچ صدا نداره چرا؟؟؟

پاسخ
💖p💖 گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

سلام ببخشید این کارتون فصل ۳ هم داره یا کلا تموم شد آخه یجوری تموم شد که انگار تموم نشده و هنوز ادامه داره به هر حال اگه فصل ۳ هم داشت و پیداش کردید بذارید لطفا

پاسخ
مریم گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

سلام ممنون بخاطر زحماتتون ولی حس میکنم اگه با دوبله ی پرشین تون میگرفتید بهتر بود

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 20 دسامبر 2019

خیلی عالی، فقط فصل ۲ رو فارسی کنید.
😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 12 دسامبر 2019

سلام این سریال فقط یک سینمایی داره

پاسخ
مهتاب گفته :
جمعه , 13 دسامبر 2019

آره

پاسخ
مهتاب گفته :
سه‌شنبه , 10 دسامبر 2019

سلام کیفیت قسمت های که گذاشتید خیلی بده اگه مدیر سایت دوست داشته باشنید من میتونم کل فصل های این کارتون رو به همراه سینمایی که داره باکیفیت خوب براشون ارسال کنم فقط این که زبان اصلی هست و نیاز به زیرنویس فارسی داره مدیر اگه خواستید بگید تا من لینک تمام قسمت هارو براتون ارسال کنم چون کیفیتی که شما گذاشتید خیلی بده ..

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 10 دسامبر 2019

به این آی دی تلگرام @mehdiskan پیام بدید

پاسخ
ارین گفته :
پنج‌شنبه , 28 نوامبر 2019

سللام مدیر سایت من قسمت۳۸فصل۲ پیدا کردم چطوری بفرستم براتون ممنون میشم جواب بدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 28 نوامبر 2019

ارین عزیز;
سلام، لطفا به ایمیل زیر بفرستید.
نشانی: downloadspeed.ir@gmail.com

پاسخ
ایدا گفته :
شنبه , 16 نوامبر 2019

ببخشید چرا صدا یا خیلی جلوتر از تصویره یا خیلی عقب

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 17 نوامبر 2019

تنها فایل دوبله ی موجوده

در کدوم قسمت دچار این اختلال شدید

پاسخ
فریده گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

سلام چرا خطای ۴۰۳ می ده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 9 نوامبر 2019

کدومش؟

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

بببخشید فصل ۲ و دوبله نمی کنید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 9 نوامبر 2019

پیدا نکردم دوبله شو

پاسخ