ژانر: Animation

| زیرنویس فارسی قسمت 52 فصل 2 اضافه شد |

دانلود کارتون انجلز فرندز با کیفیت عالی

کارتون انجلز فرندز Angels Friends

دانلود مجموعه کامل کارتون انجلز فرندز با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل انجلز فرندز با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  N/A

 • بازیگران :

  Liza Jacqueline, Summer Crockett Moore, Lisa Ortiz, Serra Hirsch

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۵۲ قسمت زبان اصلی ۵۲ قسمت دوبله فارسی
  فصل دوم = ۵۲ قسمت زبان اصلی به همراه زیرنویس فارسی
  سینمایی = یه سینمایی یک ساعته منتشر شده در تابستان

 • سال تولید :

  ۲۰۰۸ , توسط کشور : Italy

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۱۲ دقیقه دقیقه)

 • کیفیت :

  480pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۵

 

لینک دانلود: شامل 52 قسمت

قسمت 1

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

قسمت 31

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 116 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 120 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 123 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 119 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود 360 فصل 1و2: شامل 105 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 53

حجم : 331 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 54

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 55

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 56

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 57

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 58

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 59

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 60

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 61

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 62

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 63

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 64

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 65

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 66

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 67

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 68

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 69

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 70

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 71

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 72

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 73

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 74

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 75

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 76

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 77

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 78

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 79

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 80

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 81

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 82

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 83

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 84

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 85

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 86

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 87

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 88

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 89

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 90

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 91

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 92

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 93

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 94

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 95

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 96

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 97

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 98

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 99

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 100

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 101

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 102

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 103

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 104

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 105

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

لینک دانلود 480 فصل دوم: شامل ۵۲ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۳ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت 1

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

سینمایی

نام انگلیسی: ANGEL’S FRIENDS THE MOVIE SUNNY COLLEGE

کیفیت ۷۲۰p-HDRip

حجم : ۵۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

نرجس گفته :
سه‌شنبه , 6 اکتبر 2020

ببخشید اون قسمتی که فرشته ها میخوان برن شهر شیاطین و شیطان ها هم میخوان برن و….. باید از نگهبان رد بشن اون چندمین قسمتشه ؟؟؟ جواب بدین لطفا

پاسخ
Selin گفته :
جمعه , 4 سپتامبر 2020

فصل 3 کی میاد؟

پاسخ
مرضیه گفته :
دوشنبه , 31 آگوست 2020

سلام این انیمیشن خیلی عالیه من دوفصل رو خیلی وقته دیدم خیلی خوشم اومد میشه بگید فصل ۳ رو کی میزارید لطفا بزارید خیلی منتظر موندم کی قراره تولید بشه فصل۳

پاسخ
ویانا گفته :
جمعه , 28 آگوست 2020

عالی بود فقط لطفا فصل ۲ رو هم دوبله کنید و فصل ۳ هم قرار بیاد? دستتون درد نکنه

پاسخ
수아 گفته :
دوشنبه , 10 آگوست 2020

کاش برا فصل اول هم زیرنویس قرار بدین .

پاسخ
Taraneh گفته :
دوشنبه , 10 آگوست 2020

سلام ببخشید من یه سوالی برام بیش اومده
آخر فصل دوم مشخص بود که باید فصل سومی هم باید داشته باشه ولی الان خیلی گذشته ولی هنوز از فصل سوم خبری نیست
دانلود اسپید خیلی خیلی ممنون میشم اگه جواب این سوالم رو بدید

پاسخ
Fatima گفته :
چهارشنبه , 26 آگوست 2020

این ی سوال متداوله….من متعجبم ک چرا پاسخ نمیدن خوب اگه نمیدونن بگن نمیدونیم.

پاسخ
محمد گفته :
چهارشنبه , 14 اکتبر 2020

سلام لطفا بگید فصل 3 کی میاد

پاسخ
ویانا گفته :
شنبه , 29 آگوست 2020

چرا داخل بقیه فصل ۲ قسمت ۵۲دوبله هست اما قسمت ۱ نیست و این فیلم قدیمی هستش اما دوبله نیست فصل ۲ و چرا فصل ۳ نمی یاد داخل قسمت اخر فصل ۲ نشون داد که فصل ۳ هم باید ساخته شه

پاسخ
نا شناس گفته :
پنج‌شنبه , 6 آگوست 2020

من انو قبلا تا قسمت ۱۰۵ با دوبله دیدم اما الان هرجا که می رم فقط تا قسمت ۵۲ داره حالا اشکال نداره این دوبلوراش نباشن فقط تا قسمت ۱۰۵ دوبله ی فارسی داشته باشه کی با حرف من موافقه

پاسخ
Gheysar گفته :
چهارشنبه , 5 آگوست 2020

واقعا این انیمیشن فوق الاده است
تشکر
حتما فصل بعد هم داره
کی میاد؟
البته یکی از کسی که پست گذشته بود گفت دوبله فصل اول بده خیلی بده
زیر نوس فص دوم زیاد جالب نیست ولی خیلی بهتره از دوبله است
تناقض زیاد داره
میشه فصل اول هم زیر نوس کنید
این تنها انیمیشن هست که میبینم اون نه یک بار هفته ای چندبار
کتر تون قابل تقدیره
موفق باشید
یادتون نره بگید فصل سوم کی میاد؟

پاسخ
سارا گفته :
شنبه , 25 جولای 2020

چرا فارسی نیست فصل ۲ خواهش میکنم فارسی شوهم پخش کنین

پاسخ
I love Cat noir گفته :
دوشنبه , 10 آگوست 2020

نه به نظر من بهتره فصل اولشو هم زیرنویس بذارن اینجوری خیلی بهتره

پاسخ
Saghi گفته :
پنج‌شنبه , 23 جولای 2020

عالی بود 🥺🙌

پاسخ
الناز گفته :
شنبه , 25 جولای 2020

واقعا

پاسخ
I love Cat noir گفته :
چهارشنبه , 22 جولای 2020

اصلا فصل یک دوبلش بدرد بخور نیست اگه زیرنویس باشه خیلی بهتره

پاسخ
Sayuri گفته :
جمعه , 17 جولای 2020

عالی😍

پاسخ
I love Cat noir گفته :
دوشنبه , 13 جولای 2020

سلام اگه فصل اول و دوم هردو ۵۲ قسمته پس چرا لینک های زبان اصلی ۱۰۵ قسمته؟ در حالی که جمع دوتا ۵۲ قسمت میشه ۱۰۴ قسمت میشه بهم بگید چرا؟
اگه یک قسمت ویژه داره لطفا بگید کدومه ممنون.

پاسخ
I love Cat noir گفته :
چهارشنبه , 22 جولای 2020

لطفا یکی جوابمو بده ممنون میشم

پاسخ
راف گفته :
شنبه , 25 جولای 2020

نه یک قسمت اضافه همون فیلم سینمایی یک ساعته هست

پاسخ
راف گفته :
چهارشنبه , 29 جولای 2020

چون اون یک قسمت اضافه فیلم سینمایی هست

پاسخ
I love Cat noir گفته :
دوشنبه , 10 آگوست 2020

آها ممنونم

پاسخ
M گفته :
یکشنبه , 5 جولای 2020

می شه بگید چطوری بازیگر نویس ببینم ممنون میشم

پاسخ
I love Cat noir گفته :
شنبه , 11 جولای 2020

باید یه برنامه مثل ام ایکس پلیر دانلود کنید البته اگه میخواید توی گوشی نگاه کنید وگرنه تو کامپوتر و لپ تاپ فقط کافیه فیلمو باز کنی بعد فایل زیرنویسو وارد کنی

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 25 جولای 2020

این ها که تا ۵۲ با دوبله ی بغیشو دوبله نکردن

پاسخ
زی زی گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

با اینکه 18 سالمه ولی هنوزم عاشق این انیمیشنم
فصل 3 قرار نیس بیاد؟

پاسخ
شبنم گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

سلام خیلی خوب بود ببخشید میشه توکیو ۸ ریشتر رو هم پخش کنید اگه پخش کنید که خیلی خیلی ممنون میشم

پاسخ
yegane گفته :
سه‌شنبه , 30 ژوئن 2020

فصل اول زبان اصلیه؟

پاسخ
زهرا گفته :
جمعه , 3 جولای 2020

نه فصل اول و دوم دوبله فارسیه

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 25 ژوئن 2020

سلام بچه ها میزنید رو لینک مستقیم براتون زیرنویس نمیاره
اول بزنید رو زیرنویس فارسی بعد روی لینک مستقیم

پاسخ
Ava گفته :
چهارشنبه , 24 ژوئن 2020

ببخشید شما می دونید که اصلا قصد ساختن فصل ۳ رو دارن آخه این همه مدت گزشت و اگه می دونید بگین کی میاد

پاسخ
I love Cat noir گفته :
دوشنبه , 13 جولای 2020

آره لطفا بگید

پاسخ
آیناز گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

ببخشید من این را خیلی دوست داشتم فقط یک سوال آیا راف سلفوس را دوست دارد باهم ازدواج می کنند یا نه

پاسخ
هلنا جعفرزاده گفته :
دوشنبه , 15 ژوئن 2020

همچی خوب بود فقط سوالی داشتم دوبله ی فارسی همه فصل هارا داره

پاسخ
هلنا جعفرزاده گفته :
یکشنبه , 14 ژوئن 2020

این دوبله ی فارسی اش همه قسمت ها است یانه فقط فصل یکه

پاسخ
sanaz گفته :
یکشنبه , 14 ژوئن 2020

سلام خسته نباشین کیفیت و زیرنویس عالی بود *.* یه سوال داشتم فصل 3 معلوم نشده ک میاد یا نه ؟

پاسخ
پروانه گفته :
یکشنبه , 7 ژوئن 2020

ممنون از سایت خوبتون فصل یک عالی بودددد
فقط یه سوال داشتم فصل دو دوبله شو میزارین ؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 7 ژوئن 2020

خیر.

پاسخ
I love Cat noir گفته :
دوشنبه , 13 جولای 2020

ببخشید پس یعنی فصل دو مجاز نیست که دوبله کنید؟
بعد یه سوال دیگه اصلا فصل سه ایی قراره ساخته بشه یا ما همینجوری سرکاریم؟

پاسخ
پانیذ - پرواز گفته :
شنبه , 30 می 2020

خیلی سایت خوبیه برای دیدن قسمت های سریال انجلز فرندز .
همچنین زیرنویس ها هم کاملا درسته . من که خیلی خوشم اومد .
افرین به این سایت که ما رو از دیدن این سریال محروم نکرد .

باتشششششکککککککرررررررر فراااااوووووااااانننننننن

پاسخ
مرینت گفته :
پنج‌شنبه , 21 می 2020

واقعا دوست داشتم خیلی قشنگ بود خبری از فصل ۳ نیست چون خیلی ازش گذشته اگه میخواستن درستش کنن باید تا الا صد دفعه میکردن
فقط این فیلم سینمایی یه ادامه ی همیناست

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 14 می 2020

یبخشید این انیمشین فصل سه نداره؟
یا تولید نمیشه؟

پاسخ
هلنا گفته :
شنبه , 16 می 2020

اگه تاریخ رو فهمیدی به منم بگو

پاسخ
الینا گفته :
شنبه , 9 می 2020

ببخشید میشه لطفا زیرنویس های قسمت های 49 , 50 , 51 و 52 رو بزارید

پاسخ
الف گفته :
شنبه , 9 می 2020

لطفا یا فصل دو رو دوبله کنید یا واسه فصل یک زیرنویس بزارید

پاسخ
I love Cat noir گفته :
دوشنبه , 13 جولای 2020

آره خیلی خوب میشه اگه برای فصل یک زیرنویس بزارید

پاسخ
hinata گفته :
جمعه , 8 می 2020

ببخشید خبر از فصل 3 ندارید؟ میاد، نمیاد این همه وقت گذشته….

پاسخ
راف گفته :
چهارشنبه , 6 می 2020

میشه بگید کی زیرنویس بقیه قسمت هارو می زارید لطفاً خواهش میکنم روزش رو بگید من این کارتون رو خیلی دوست دارم و دلم میخواد بقیه قسمت هاشم با زیرنویس ببینم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 6 می 2020

دقیقاً نمیدونم کی. ولی میذاریم.

پاسخ
مری گفته :
جمعه , 8 می 2020

میشه بگید زیرنویس قسمت های اخر رو هنوز ننوشتید یا نوشتید ولی فعلا نمیزارید

پاسخ
لبخند گفته :
سه‌شنبه , 28 آوریل 2020

فصل اول زیرنویس فارسی نداره؟

پاسخ
زواری گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

فصل دو را دوبله کنید

پاسخ
االنا گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

نمیشه زیرنویسو اورد وای خدا دارم دیوونه میشم

پاسخ
پرنیا گفته :
شنبه , 11 جولای 2020

اره زیر نویس چجوری میاد

پاسخ
النا گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

چرا برای فصل دوم که می‌خوام ببینم میزنم رو زیر نویس نمیاد وقتی میزنم رو لینک مستقیم میاد اما با زبان اصلی و اصلا زیر نویس نداره

پاسخ
مریم گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

سلام دانلود اسپید چرا زیرنویس قسمت ۴۶ و ۴۸ به بالا رو ندارید؟لطفا پاسخ بدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

مریم عزیز;
سلام، بزودی اضافه میشه…

پاسخ
سارا گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

ببخشید کسی میدونه قسمتی که راف و سلفوس بهم قول میدن قسمت چنده
چرا فصل دوم 46 قسمت زیر نویس نداره

پاسخ
y گفته :
سه‌شنبه , 5 می 2020

باید سینمایی مدرسه تابستونی را نگاه کنید

پاسخ
سارا گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

سلام با کمک شما توانستم زیر نویس رو بیارم خیلی ممنون از شما

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

موفق باشید.

پاسخ
سارا گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

سلام با کمک شما و تلاش خودم توانستم زیر نویس هارو بیارم. خیلی ممنون🙏🙏😽

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 31 می 2020

ببخشید دانلود اسپید یعنی فصل اول رو هم زیرنویس کردین

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 31 می 2020

خیر. فقط دوبله است.

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 20 جولای 2020

سلام دانلود اسپید میشه بگیدفصل 3کی میاد.

پاسخ
I love Cat noir گفته :
چهارشنبه , 22 جولای 2020

نمیشه فصل یک رو هم زیرنویس بزارید؟

پاسخ
arezoo گفته :
دوشنبه , 17 آگوست 2020

چطوری

پاسخ