دانلود کارتون افسانه سه برادر با کیفیت عالی

| نسخه ژاپنی اضافه شد |

کارتون افسانه سه برادر

دانلود کارتون افسانه سه برادر با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون افسانه سه برادر با لینک مستقیم Mitsuteru yokoyama's sangokushi

 • شرکت های سازنده :

  NHK

 • تعداد قسمت ها :

  47 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس انگلیسی) ۴۴ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۹۱ , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۵۷۶p

لینک دانلود: شامل ۴۴ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۳

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۵

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۶

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۹

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۲

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۳

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۴

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۵

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۶

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۷

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۸

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۹

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۳

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۴

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۶

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۷

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۸

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳۹

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴۳

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴۴

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: شامل 47 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 103 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 2

حجم : 109 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 3

حجم : 102 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 4

حجم : 98 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 5

حجم : 96 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 6

حجم : 103 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 7

حجم : 119 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 8

حجم : 91 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 9

حجم : 81 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 10

حجم : 115 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 11

حجم : 123 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 12

حجم : 126 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 13

حجم : 123 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 14

حجم : 109 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 15

حجم : 104 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 16

حجم : 115 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 17

حجم : 104 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 18

حجم : 118 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 19

حجم : 117 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 20

حجم : 126 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 21

حجم : 146 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 22

حجم : 135 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 23

حجم : 98 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 24

حجم : 135 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 25

حجم : 114 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 26

حجم : 125 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 27

حجم : 105 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 28

حجم : 115 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 29

حجم : 112 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 30

حجم : 121 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 31

حجم : 118 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 32

حجم : 101 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 33

حجم : 77 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 34

حجم : 88 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 35

حجم : 100 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 36

حجم : 114 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 37

حجم : 91 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 38

حجم : 112 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 39

حجم : 82 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 40

حجم : 82 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 41

حجم : 84 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 42

حجم : 83 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 43

حجم : 80 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 44

حجم : 66 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 45

حجم : 69 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 46

حجم : 68 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

دانلود قسمت 47

حجم : 84 مگابایت
زبان :ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها :

نظرات و ارسال نظر

ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 2 جولای 2020

دمتون گرم…کارتون حرف نداره…دردوبلاتون بخوره توی سر اونایی که همش دارن از مردم دزدی میکنن..اکثر سایتها همشون پولکی شدن

پاسخ
بهزاد ژنرال مرگ گفته :
سه‌شنبه , 19 می 2020

یک جوابی بدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 19 می 2020

بزودی…

پاسخ
بهزاد ژنرال مرگ گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

داداش اگه قراردادید لینکش همینجا بزارید ممنون از سایتتون

پاسخ
بهزاد ژنرال مرگ گفته :
سه‌شنبه , 19 می 2020

ورژن جدیدش نمی زارید ؟؟؟؟

پاسخ
قلی گفته :
جمعه , 27 مارس 2020

اگر ممکنه نسخه عروسکی افسانه سه برادر رو پیدا کنید و برای دانلود بگذارید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 27 مارس 2020

در سایت موجود است.

پاسخ
سید مجتبی طاهری. گفته :
شنبه , 9 نوامبر 2019

باسلام و تشکر از زحمات شما.قسمت ۲۳ غیب شده.اگر روی قسمت ۲۳ ای که شما گذاشتید بزنید مینویسه قسمت ۲۴م و همین طور تا آخر یعنی رو هر قسمت بزنی،یکی جلوتر رو نشون میده.البته بگم این مشکل از قسمت ۲۳ شروع میشه که معلوم نیست کجاست.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 9 نوامبر 2019

سید مجتبی طاهری. عزیز;
سلام، اصلاح شد.
سپاس از اطلاع رسانی

پاسخ
محمد رضا گفته :
سه‌شنبه , 13 آگوست 2019

از قسمت ۸به بعد دانلود نمیشه رسیدگی کنید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 13 آگوست 2019

محمد رضا عزیز;
سلام، مشکلی برای سرور دانلود ایجاد شده که بزودی حل خواهد شد.
لطفا صبور باشید

پاسخ
آل طه گفته :
پنج‌شنبه , 18 جولای 2019

سلام چرا ناقص گذاشته شده؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 18 جولای 2019

آل طه عزیز;

ناقص نیست ۴۴ قسمت دوبله شده بود که قرار گرفته

اگر امکان داره بیشتر توضیح بدید تا در صورت امکان اصلاحش کنید

پاسخ
بهنام گفته :
شنبه , 27 ژوئن 2020

با سلام
در قسمت ۴۴ ناگهان سریال نیمه کاره تمام می شود.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 27 ژوئن 2020

دوبله فارسی کامل نیست.

پاسخ