خواننده : فریدون فروغی
شبکه های اجتماعی:
 • 6,047
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام نیاز (نماز)
 • 20,802
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام تنگنا
 • 16,319
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام شیاد
 • 5,347
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام طاهره
 • 4,005
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام طلوع خونین
 • 8,639
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام دوتا چشم سیاه داری
 • 2,344
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام حقه
 • 7,707
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام سال قحطی
  صفحه 1 از 2 12 بعدی