خواننده : فریدون فروغی
شبکه های اجتماعی:
 • 5,951
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام نیاز (نماز)
 • 20,422
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام تنگنا
 • 16,127
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام شیاد
 • 5,259
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام طاهره
 • 3,762
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام طلوع خونین
 • 8,551
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام دوتا چشم سیاه داری
 • 2,293
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام حقه
 • 7,527
 • دانلود آهنگ فریدون فروغی به نام سال قحطی
  صفحه 1 از 2 12 بعدی